Hệ thống quản lý trực tuyến (OMS)

Thông báo: Hệ thống OMS của Viện Hàn lâm KHCNVN đã chuyển sang đường liên kết mới là: https://office.vast.vn/oms/, do Trung tâm Tin học và Tính toán quản lý.

Mọi vướng mắc hay khó khăn, xin vui lòng liên hệ qua Điện thoại: 0978822440 hoặc Email: support@cic.vast.vn.