Số 4-2015

- TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

- Ứng dụng công nghệ lọc sinh học xử lý nước thải tại Bệnh viện Điều dưỡng Đà Nẵng

- GẶP GỠ & TRÒ CHUYỆN - Viện Khoa học Năng lượng 40 năm một chặng đường
 

- Công tác sở hữu trí tuệ của Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2014

- USAID-Đối tác mới của Viện Hàn lâm KHCNVN

- Hội thảo thúc đẩy hoạt động thương mại hóa tài sản trí tuệ Nghiên cứu son khí phục vụ đánh giá biến đổi khí hậu

- Viện Nghiên cứu hệ gen đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học

- Chào mừng Ngày Sách Việt Nam - Tham quan nguồn tài nguyên tại Thư viện-Viện Hàn lâm KHCNVN

- Thỏa thuận hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Belarus

- TP. HCM dùng ngân sách mua sản phẩm nghiên cứu khoa học

- Phát hiện 126 loài mới trong năm 2014

- Thông báo Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục

- MISR thành công với đề tài nghiên cứu đặc tính sinh học của vi khuẩn cộng sinh trên hải miên

- Công bố mới trên tạp chí quốc tế

- Pin sạc đầy chỉ trong 1 phút

 

- CỤM TIN VẮN:

- Tăng cường hợp tác với các đối tácCộng hòa dân chủ nhân dân Lào

- GS.VS. Châu Văn Minh tiếp Chủ tịch Tập đoàn Airbus Pháp

- Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Phát triển công nghệ cao và Viện Hóa học Vật liệu, Bộ Quốc Phòng

- Chương trình tài trợ NCCB trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2015

- Hội thảo quốc tế về vật lý các hệ phức hợp và vật lý liên ngành

 

Download bản in