Số 10-2015


 - CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN HÀN LÂM KHCNVN
 - VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT (IEBR) 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 - CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ VÀ PHÓ GIÁO SƯ CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC CỦA VIỆN HÀN LÂM KHCNVN NĂM 2015 
 - Triển lãm: TRƯNG BÀY ĐA DẠNG CÁC SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU CỦA VAST
 - ĐÔI NÉT VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁNG CHẾ HOA KỲ (USPTO)
 -Ý kiến nhà khoa học: PHÂN LOẠI TẠP CHÍ CÔNG BỐ ĐỂ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NAFOSTED - Ý kiến của 2 nhà khoa học: GS. TSKH Phùng Hồ Hải - Phó Viện trưởng Viện Toán học và PGS. TS Trần Minh Tiến Viện Vật lý
 - SÔI ĐỘNG CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ QUỐC TẾ VIỆT NAM 2015
 - MỘT NGÀY VỚI TOÁN HỌC
 - Một số công bố mới
 - Một số tin vắn khác.

Download bản in