Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 1
Ảnh 2
Hệ thống dự báo nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt

Tập đoàn NEC - nhà cung cấp công nghệ thông tin và truyền thông của Nhật Bản - thông báo đã thử nghiệm thành công cho hệ thống xác định các khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Cuộc thử nghiệm được tiến hành với sự hợp tác của Trung tâm Cảnh báo tai nạn quốc gia Thái Lan.