Khoá Đào tạo ngắn hạn “Tìm hiểu và Phân tích các mẫu thuốc trừ sâu” Khoá Đào tạo ngắn hạn “Tìm hiểu và Phân tích các mẫu thuốc trừ sâu”
(01/12/2017 )
Từ ngày 28 – 30/11/2017, Ông Jason Goh - Chuyên gia về Ứng dụng LC-MS của Hãng Thermo Scientific đã có Buổi Đào tạo về các mẫu thuốc trừ sâu và quy trình phân tích những mẫu này cho các nghiên cứu viên làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ.
Trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Khoá Đào tạo “Nghiệp vụ Quan trắc môi trường” Trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Khoá...
(19/09/2017 )
Trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường, từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2017, Tổng cục môi trường phối hợp cùng Trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ...
Đề tài hỗ trợ sau Tiến sĩ Đề tài hỗ trợ sau Tiến sĩ "Nghiên cứu xác định các nhóm hợp chất kích thích tăng trưởng thực vật trong sinh khối vi tảo Chlorella sp"
(14/09/2017 )
Ngày 31/07/2017, Học Viện Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt các đề tài/nhiệm vụ hỗ trợ sau Tiến sĩ theo Chương trình Đào tạo sau Tiến sĩ để tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong đó Đề tài của TS. Đỗ Thị Cẩm Vân do PGS.TS...
Seminar Khoa học: Giới thiệu về kỹ thuật chuẩn bị, xử lý và chiết xuất mẫu trong phân tích hiện đại Seminar Khoa học: Giới thiệu về kỹ thuật chuẩn bị, xử lý và chiết xuất mẫu trong phân tích hiện đại
(08/09/2017 )
Ngày 08/09/2017, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ phối hợp với Công ty Agilent Việt Nam tổ chức Seminar khoa học giới thiệu về kỹ thuật chuẩn bị, xử lý, chiết xuất mẫu trong phân tích các mẫu thực phẩm và môi trường.
Khóa Đào tạo “Xử lý và phân tích mẫu nước biển trên thiết bị ICP-MS 7900 Agilent” Khóa Đào tạo “Xử lý và phân tích mẫu nước biển trên thiết bị ICP-MS 7900 Agilent”
(07/09/2017 )
Nhằm mục đích nâng cao chuyên môn cho các cán bộ, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên làm việc trong phòng thí nghiệm. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ phối hợp cùng với Công ty Agilent tổ chức Khóa Đào tạo ngắn hạn giới thiệu và phát triển phương pháp phân tích mẫu nước...

, ,Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ , trang