Trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Khoá Đào tạo “Nghiệp vụ Quan trắc môi trường”

Trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường, từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2017, Tổng cục môi trường phối hợp cùng Trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Khoá Đào tạo “Nghiệp vụ Quan trắc môi trường” với các chuyên đề theo Khung chương trình đào tạo đã được phê duyệt theo Quyết định số 448/ QĐ-TCMT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Tổng cục môi trường.

Trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Khoá Đào tạo “Nghiệp vụ Quan trắc môi trường” , Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ

Học viên tham gia khoá học đến từ các Sở phòng Tài nguyên môi trường, Ban quản lý dự án, Trung tâm quan trắc môi trường, Công ty tư vấn môi trường, tư vấn độc lập, các viện nghiên cứu và giảng viên Khoa môi trường các trường đại học trong cả nước.

Trực tiếp giảng dạy là các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà quản lý thuộc Tổng cục môi trường và giảng viên cao cấp của Khoa môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Hoàng Quốc Lâm - Đại diện Tổng Cục Môi trường phát biểu khai mạc Lớp Đào tạo

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh - Trưởng Chương trình Đào tạo thông báo chương trình, nội quy lớp học

Nội dung của khoá học tập trung vào các chuyên đề:

  • Kỹ năng sử dụng và vận hành các thiết bị phân tích hiện đại
  • Kỹ năng quan trắc hiện trường
  • Kỹ năng phân tích một số chỉ tiêu môi trường cơ bản
  • Kỹ năng xử lý mẫu môi trường
  • Kỹ năng Xử lý và quản lý số liệu quan trắc và phân tích

Trong quá trình học, học viên đã trực tiếp được thực hành phân tích một số chỉ tiêu môi trường cơ bản; thực hành kỹ thuật lấy mẫu khí bụi, thực hành quy trình lấy mẫu và bảo quản mẫu ngoài hiện trường; sử dụng một số thiết bị hiện đại như GC/MS, ICP/MS…tại Phòng thí nghiệm trọng điểm về an toàn thực phẩm và môi trường của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

TS. Nguyễn Thành Đồng giảng dạy về kỹ thuật lấy mẫu khí bụi và phân tích

Kỹ thuật viên trình bày cho học viên về kỹ thuật lấy mẫu khí bụi

TS. Nguyễn Thành Đồng trình bày kỹ thuật phân tích trên thiết bị GC/MS

PGS.TS Nguyễn Thị Hà hướng dẫn học viên kỹ năng phân tích một số chỉ tiêu môi trường cơ bản 

Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ

giới thiệu về các thiết bị phân tích hiện đại cho học viên 

TS. Nguyễn Hữu Thắng - Trưởng phòng Hệ thống Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường

giới thiệu về kỹ năng xử lỹ mẫu môi trường 

Khóa học cũng tạo điều kiện cho các học viên là các cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực quan trắc môi trường giao lưu, học hỏi lẫn nhau, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm để sau khoá học có thể giúp ích một phần nào đó cho công việc của học viên tại đơn vị của mình.

Hầu hết học viên tham gia đều đánh giá khoá học được chuẩn bị tốt từ khâu tổ chức đến chất lượng bài giảng và phương pháp truyền đạt của giảng viên. Đồng thời học viên cũng mong muốn được thực hành nhiều hơn với các nội dung đa dạng, hiệu quả hơn.

Đây cũng là cơ hội để Phòng thí nghiệm trọng điểm về an toàn thực phẩm và môi trường của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ giới thiệu với các địa phương về cơ sở vật chất hiện đại, sự bố trí chuyên nghiệp và các hoạt động dịch vụ khoa học trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường của mình.

Kết thúc Khóa Đào tạo tất cả các học viên đã cùng Ban tổ chức lớp học chụp ảnh lưu niệm 

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức khóa Đào tạo

Tin và Bài: Hương Ly

Ảnh: Phương Liên