Thứ tư, ngày 26/02/2020

Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất đề tài KHCN theo các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm năm 2020

Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất đề tài KHCN theo các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm năm 2020

Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất đề tài KHCN theo các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm năm 2020 , Trung tâm thông tin - Tư liệu
THÔNG BÁO
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có Công văn hướng  dẫn đăng ký đề xuất đề tài KHCN theo các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm năm 2020.
Viện Hàn lâm đang thử nghiệm vận hành Hệ thống Quản lý trực tuyến-OMS (Online Management System) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đề xuất đề tài KHCN và quản lý KHCN. Do vậy, Viện Hàn lâm đề nghị các cán bộ đăng ký đề xuất đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên thực hiện đồng thời theo hai cách sau:
1. Gửi Phiếu đề xuất (Phụ lục 3_Mẫu 2) về Ban Kế Hoạch - Tài chính theo đúng hướng dẫn của Viện Hàn lâm tại Công văn số 312/VHL-KHTC (Chi tiết xem file gửi kèm);
2. Đăng ký đề xuất đề tài trên mạng thông qua Hệ thống Quản lý trực tuyến-OMS của Viện Hàn lâm tại trang web http://isi.vast.vn.
Thời hạn đăng ký đề xuất đề tài trên mạng trước 17h00' ngày 22/3/2019.
* Mọi thông tin và trợ giúp về đăng ký đề xuất đề tài trên mạng, xin vui lòng liên hệ đ/c Trần Anh Dũng, Trung tâm Thông tin-Tư liệu,
ĐTCQ: 024.37567435, Di động: 0985603179; Email: tadung@isi.vast.vn.