Chủ nhật, ngày 07/06/2020

THÔNG BÁO TÀI LIỆU LƯU TRỮ NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2019

Trung tâm Thông - Tư liệu thông báo danh sách các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Viện Hàn lâm và cấp Nhà nước năm 2019

THÔNG BÁO TÀI LIỆU LƯU TRỮ NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2019 , Trung tâm thông tin - Tư liệu

Kính gửi:Các cán bộ khoa học Viện Hàn lâm KHCNVN

Tính đến ngày 31/12/2019, Phòng Lưu trữ tư liệu khoa học - Trung tâm Thông tin - Tư liệu đã thu được 123 cuốn báo cáo nhiệm vụ KHCN (bao gồm 119 nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN và 04 nhiệm vụ cấp Nhà nước), trong đó có:

65 nhiệm vụ xếp loại xuất sắc
35 nhiệm vụ xếp loại khá
14 nhiệm vụ xếp loại Đạt
01 nhiệm vụ không đạt
04 nhiệm vụ không hoàn thành

Danh sách chi tiết các Đề tài, nhiệm vụ vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng thông báo đến các cán bộ khoa học Viện Hàn lâm KHCNVN (có file danh sách đính kèm)
Phòng Lưu trữ tư liệu khoa học
Địa chỉ: Phòng 1.1 - Tầng 1 - Tòa nhà A11
Điện thoại: 0976098790 (chị Ngân) hoặc 0979941625 (chị Cơ)"


 Các tin cùng chuyên mục