Thứ sáu, ngày 28/02/2020
Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất đề tài KHCN theo các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện...  (11/03/2019)
Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất đề tài KHCN theo các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm năm 2020

Tài khoản thư viện số  (12/02/2019)
Truy cập các tài nguyên của thư viện số tại: http://library.vast.vn

Cập nhật danh sách cán bộ sử dụng thư viện số  (22/11/2018)
Trung tâm Thông tin - Tư liệu gửi Công văn đề nghị các đơn vị cập nhật danh sách cán bộ sử dụng Thư viện số

Thư mời tham dự Tập huấn ScienceDirect Thư mời tham dự Tập huấn ScienceDirect  (15/06/2018)
Trung tâm Thông tin - Tư liệu phối hợp với NXB Elsevier tổ chức buổi tập huấn “Tăng cường khả năng nghiên cứu cùng ScienceDirect” (Empower Your Research with ScienceDirect)

Trang chủ , ,Trung tâm thông tin - Tư liệu , trang