HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. CSDL ScienceDirect

CSDL ScienceDirect của NXB Elsevier bao gồm trên 2.500 tạp chí điện tử toàn văn hàng đầu với các Bộ sưu tập theo chủ đề: Agricultural and Biological Sciences (175); Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (244); Chemical Engineering (96); Chemistry (115), Computer Science (126), Earth and Planetary Sciences (108); Energy and Power (54); Engineering (213), Environmental Science (106); Health Sciences (607); Immunology and Microbiology (97); Materials Science (132); Mathematics (93); Neuroscience (126), Physics and Astronomy (104),... Các tạp chí điện tử này được quyền truy cập fulltext từ năm 1995 đến nay, còn abstract có thể lấy từ số đầu tiên.

Để tìm kiếm trong CSDL ScienceDirect có thể truy cập trực tiếp vào link https://www.sciencedirect.com/ nếu quý cơ quan đã đăng ký địa chỉ IP tĩnh

Hình 1. Tìm kiếm đơn giản

Tìm kiếm nâng cao:
Tìm theo từ khóa, tác giả, năm xuất bản …cùng với giới hạn loại hình của bài báo

Hình 2. Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm theo các chủ đề chính: Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities

Hình 3. Các chủ đề của tạp chí

Lọc tìm tạp chí theo chủ đề đã chọn

Hình 4. Tìm kiếm tạp chí theo chủ đề

Đăng nhập tài khoản cá nhân để nhận thông báo mỗi tạp chí yêu thích có xuất bản phẩm mới và submit bài báo của chính cán bộ nghiên cứu viết với nhà xuất bản

Hình 5. Đăng ký tài khoản cá nhân

Hình 6. Đăng nhập tài khoản cá nhân

Hình 7. Đăng ký nhận thông báo cho tạp chí yêu thích

2. CSDL SpringerLink

SpringerLink bao gồm trên 2.700 tạp chí điện tử, gần 50.000 cuốn sách điện tử và nhiều sách tham khảo điện tử. Trong số trên 2.700 tạp chí điện tử thì có 3 loại: Loại tạp chí La tinh với trên 1.200 tạp chí; loại tạp chí tiếng Anh của Nga và loại tạp chí tiếng Anh của Trung Quốc. Hiện Trung tâm chỉ mua quyền truy cập của trên 1.200 tạp chí điện tử La tinh và được quyền truy cập từ năm 1997 cho đến nay. Truy cập link https://link.springer.com/advanced-search để tìm kiếm

Hình 8

Tìm kiếm theo chủ đề, chuyên đề

Hình 9

Hình 10

3. CSDL American Physical Society (APS)

APS của Hội Vật lý Mỹ - một thành viên tổ chức phi lợi nhuận làm việc để thúc đẩy và phổ biến kiến thức về Vật lý thông qua các tạp chí nghiên cứu xuất sắc, các cuộc họp khoa học và vận động giáo dục, tiếp cận cộng đồng và các hoạt động quốc tế. APS đại diện cho 48.000 thành viên, bao gồm cả các nhà vật lý trong các học viện, các phòng thí nghiệm quốc gia và ngành công nghiệp ở Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới.

Bạn đọc truy cập vào CSDL theo đường link https://journals.aps.org/search để tìm kiếm tài liệu.

Giao diện tìm kiếm: Tìm kiếm theo tác giả, tóm tắt, nhan đề,…

Hình 11

Lọc các trường tìm kiếm theo thời gian và theo tên tạp chí

4. CSDL American Chemical Society (ACS)

Hiệp hội Hóa học Mỹ cung cấp cho cộng đồng khoa học trên toàn thế giới với một bộ sưu tập với 38 tên tạp chí điện tử của American Chemical Society được trích dẫn nhiều nhất, có phản biện trong lĩnh vực hóa học và khoa học liên quan, có chỉ số ảnh hưởng khoa học hàng đầu trong lĩnh vực hóa học.

Bạn đọc truy cập vào CSDL theo đường link https://pubs.acs.org/action/showPublications?display=journals để tìm kiếm tài liệu.

Giao diện tìm kiếm: Tìm theo nhan đề, tác giả, thông tin tóm tắt…

Tìm kiếm trực tiếp theo tên tạp chí

5. CSDL American Institute of Physics (AIP)

Scitation là nhà xuất bản trực tuyến hàng đầu về KH&CN phục vụ lượng lớn khách hàng với một mảng rộng các tính năng và dịch vụ. Scitation lưu trữ hơn 2.000.000 bài viết trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, địa hóa học, kỹ thuật âm thanh,…

Bạn đọc truy cập vào CSDL theo đường link https://aip.scitation.org/search/advanced để tìm kiếm tài liệu.

Tìm kiếm theo nhan đề, chủ đề, thông tin xuất bản…

Tìm kiếm theo chủ đề

6. CSDL Institute of Physics (IOP)

IOP của Viện Vật lý Anh với 66 tạp chí từ các chủ đề đa dạng như thiên văn học, toán học, các Khoa học Sinh học và vật lý, trong đó có 1 tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology của Viện KH&CN VN.

Được quyền truy cập từ năm đặt mua trở về những năm trước đó (có t/c được truy cập đến tận năm 1874).

Bạn đọc truy cập vào CSDL theo đường link http://iopscience.iop.org/ để tìm kiếm tài liệu.

Giao diện tìm kiếm

Tìm kiếm theo danh mục tạp chí

7. Sách điện tử của NXB Elsevier (truy cập sử dụng vĩnh viễn)

Sách điện tử được mua từ năm 2016 với 66 cuốn được sử dụng vĩnh viễn

Bạn đọc truy cập vào CSDL theo đường link https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books để tìm kiếm tài liệu.

Tìm kiếm sách đặt mua và sách được truy cập miễn phí

Tìm kiếm nội dung từng chương phần trong mỗi cuốn sách

© Copyright ISIVAST