Hệ thống quản lý trực tuyến (OMS)
các đề tài KHCN của Viện Hàn Lâm KHCNVN.

     Để sử dụng hệ thống, bạn cần đăng ký mở một tài khoản theo các bước sau:
1. Nhấp chuột vào Đăng ký tài khoản mới.
2. Đăng ký các thông tin theo mẫu hiện ra bao gồm:
   + E-mail (Đăng nhập tài khoản OMS theo E-mail)
   + Họ và tên
   + Mật khẩu (Để đăng nhập tài khoản OMS)
   + Nhập lại mật khẩu
3. Vào hộp thư E-mail của bạn vừa đăng ký để kích hoạt tài khoản OMS của bạn thông qua đường dẫn trong E-mail được gửi tới bạn sau khi đăng ký.
4. Sau khi tài khoản OMS của bạn được kích hoạt thành công, bạn có thể đăng nhập theo E-mail và mật khẩu đăng ký.

Đăng nhập