THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
174/GCN-TTTL 09/12/2121 Phân lập vi khuẩn nội sinh rễ lúa ở miềm Bắc Việt Nam có khả năng kích thích sinh trưởng và kiểm soát bệnh bạc lá Trung tâm TTTL 09/12/2121
458/QĐ-VHL 15/03/2024 Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Vân Nga, Thạc sĩ, Chuyên viên cao cấp giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 15/03/2024
459/QĐ-VHL 15/03/2024 Điều động ông Ngô Văn Thanh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ đến nhận công tác tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (kèm theo biên chế và quỹ tiền lương) và bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Văn Thanh giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 15/03/2024
237/QĐ-VHL 20/02/2024 Về việc phê duyệt kế hoạch đoàn ra năm 2004 của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 22/02/2024
229/QĐ-VHL 07/02/2024 Về việc phê duyệt giao dự toán thu, chi NSNN đợt 1 năm 2024 trên hệ thống Tabmis Viện Hàn lâm KHCNVN 22/02/2024
3018/QĐ-VHL 29/12/2023 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 Viện Hàn lâm KHCNVN 09/02/2024
191/QĐ-VHL 02/02/2024 Về việc số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024 đối với Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 02/02/2024
66/QĐ-VHL 25/01/2024 Ban hành Quy chế về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 25/01/2024
2913/QĐ-VHL 29/12/2023 Giao kinh phí nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024 Viện Hàn lâm KHCNVN 08/01/2024
2651/QĐ-VHL 15/12/2023 Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" Viện Hàn lâm KHCNVN 21/12/2023
2655/QĐ-VHL 15/12/2023 Về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" Viện Hàn lâm KHCNVN 21/12/2023
2652/QĐ-VHL 15/12/2023 Về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" Viện Hàn lâm KHCNVN 21/12/2023
85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng và quản lý viên chức Chính phủ 14/12/2023
221/KH-TTTL 13/12/2023 Kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 Trung tâm TTTL 13/12/2023
2846 01/12/2023 Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030: Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, mã số KC.14/21-30 Bộ Khoa học và Công nghệ 11/12/2023
2523/QĐ- VHL 05/12/2023 Công khai dự toán ngân sách năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/12/2023
122/QĐ-TTTL 01/12/2023 Quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm TT - TL năm 2023 Trung tâm TTTL 01/12/2023
2465/QĐ-VHL 29/11/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 29/11/2023
2802/VHL-KHTC 20/11/2023 ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu Viện Hàn lâm KHCNVN 21/11/2023
2792/VHL-HTQT 17/11/2023 Chính sách xin thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao (HCNG), hộ chiếu công vụ (HCCV) nhập cảnh Đức Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2023