THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
759/QĐ-VHL 07/05/2019 Quyết định Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 06/05/2019
Không số 04/05/2019 Danh bạ điện thoại cán bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 04/05/2019
941/VHL-VP 22/04/2019 Công văn Triển khai phát hành văn bản điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 03/05/2019
31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành tổ chức Luật Tố cáo Chính phủ 03/05/2019
Không số 26/04/2019 Phiếu điều tra MIZOTECH 26/04/2019
960/VHL-KTr 23/04/2019 Công văn Tuyên truyền, phổ biến một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018 Viện Hàn lâm KHCNVN 25/04/2019
28/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định thành lập Tổ quản lý Dự án “Cải tạo, sửa chữa các khu WC nhà A11, Trung tâm Thông tin – Tư liệu” Trung tâm TTTL 19/04/2019
29/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu năm 2019 Trung tâm TTTL 19/04/2019
30/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết đinh Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu năm 2019 Trung tâm TTTL 19/04/2019
27/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2019 của Trung tâm Thông tin-Tư liệu Trung tâm TTTL 19/04/2019
877/VHL-HTQT 17/04/2019 Công văn Thời gian thực hiện bộ hồ sơ đề nghị đi công tác nước ngoài Viện Hàn lâm KHCNVN 17/04/2019
892/VHL-KHTC 17/04/2019 Công văn Công khai thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 17/04/2019
977/VPQH-TV 02/04/2019 Công văn chức điều tra XHH phục vụ hoạt động của Quốc hội Chưa xác định cơ quan 15/04/2019
24/QĐ-TTTL 11/04/2019 Quyết định Thành lập Ban tổ chức Hội thảo và Triển lãm sách lần thứ 6 Trung tâm TTTL 11/04/2019
73/GM-TTTL 11/04/2019 Công văn tham dự Triển lãm sách và Hội thảo Trung tâm TTTL 11/04/2019
810/KH-VHL 09/04/2019 Công văn Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 09/04/2019
788/VHL-HTQT 05/04/2019 Công văn Chuẩn hóa bộ hồ sơ đề nghị đi công tác nước ngoài Viện Hàn lâm KHCNVN 08/04/2019
23/QĐ-TTTL 08/04/2019 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 08/04/2019
22/QĐ-TTTL 08/04/2019 Quyết định Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu ScienceDirect Freedom Collection” năm 2019 thuộc Dự án “Mua tạp chí KHCN ngoại văn giai đoạn 2017-2019” Trung tâm TTTL 08/04/2019
65/TB-TTTL 08/04/2019 Công văn Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu ScienceDirect Freedom Collection năm 2019 thuộc Dự án “Mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn giai đoạn 2017-2019” Trung tâm TTTL 08/04/2019