THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
2846 01/12/2023 Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030: Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, mã số KC.14/21-30 Bộ Khoa học và Công nghệ 11/12/2023
2523/QĐ- VHL 05/12/2023 Công khai dự toán ngân sách năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/12/2023
122/QĐ-TTTL 01/12/2023 Quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm TT - TL năm 2023 Trung tâm TTTL 01/12/2023
2465/QĐ-VHL 29/11/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 29/11/2023
2802/VHL-KHTC 20/11/2023 ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu Viện Hàn lâm KHCNVN 21/11/2023
2792/VHL-HTQT 17/11/2023 Chính sách xin thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao (HCNG), hộ chiếu công vụ (HCCV) nhập cảnh Đức Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2023
2316/QĐ-VHL 17/11/2023 Đổi tên Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ nhiệ kỳ 2022 - 2025 thành Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử và Tự động hóa nhiệm kỳ 2022 - 2025. Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2023
2315/QĐ-VHL 16/11/2023 Thành lập Hội đồng Khoa học ngành Khoa học và Công nghệ Vũ trụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2023
2226/QĐ-VHL 02/11/2023 Giao điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 03/11/2023
2217/QĐ-VHL 02/11/2023 Giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 03/11/2023
2656/VHL-KHTC 02/11/2023 Thực hiện phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 03/11/2023
2078/QĐ-VHL 19/10/2023 Về việc giao điều chỉnh dự toán chi NSNN đợt tháng 10 năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 24/10/2023
2077/QĐ-VHL 19/10/2023 Về việc giao điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đợt tháng 10 năm 2023 Viện Hàn lâm KHCNVN 24/10/2023
2018/QĐ-VHL 12/10/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của các Tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Hàn lâm KHCNVN 17/10/2023
2190/GM-VHL 21/09/2023 Tham dự Hội thảo: “Xây dựng bộ tư liệu phục vụ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” Viện Hàn lâm KHCNVN 21/09/2023
1826/QĐ-VHL 14/09/2023 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Luật Tiếp cận thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN 14/09/2023
476/TTKHCN 09/08/2023 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 11/2023/TT=BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 22/08/2023
1975/KH-VHL 21/08/2023 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 21/08/2023
18/2023/TT-BKHCN 15/08/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 21/08/2023
1689/QĐ-VHL 17/08/2023 Giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ năm 2023 đối với Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 17/08/2023