THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
78/2021/TT-BTC 17/09/2021 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ Bộ Tài chính 19/10/2021
89/2021/TT-BTC 11/10/2021 Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN Bộ Tài chính 19/10/2021
44/QĐ-TTTL 15/10/2021 Phê duyệt kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu: Cải tạo sửa chữa phòng máy chủ thuộc Dự án Trung tâm TTTL 15/10/2021
1686/QĐ-VHL 14/10/2021 Về việc thưởng cho cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Viện Hàn lâm KHCNVN 15/10/2021
06/2021/TT-BKHĐT 30/09/2021 Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư 11/10/2021
1574/QĐ-VHL 30/09/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 30/09/2021
09/2021/TT-BVHTTDL 22/09/2021 Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Văn hóa TT&DL 24/09/2021
1516/QĐ-VHL 24/09/2021 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 24/09/2021
15/2021/TT-BTNMT 31/08/2021 Thông tư Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 24/09/2021
1429/QĐ-VHL 31/08/2021 Phê duyệt kết quả nghiệm thu Dự án " Tăng cường trang thiết bị cho Thư viện số" Viện Hàn lâm KHCNVN 01/09/2021
1529/QĐ-BTC 09/08/2021 Ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN Bộ Tài chính 31/08/2021
10/2021/TT-BXD 25/08/2021 Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Khác 27/08/2021
17/2021/TT-BGTVT 25/08/2021 Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt. Khác 27/08/2021
2/2021/TT-BNV 11/06/2021 QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ Bộ Nội vụ 23/08/2021
05/2021/TT-BKHĐT 17/08/2021 Thông tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được Bộ Kế hoạch và Đầu tư 19/08/2021
1374/QĐ-VHL 12/08/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị và phần mềm năm 2021" thuộc Dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa, bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" Viện Hàn lâm KHCNVN 13/08/2021
16/2021/TT-BGTVT 12/08/2021 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Khác 13/08/2021
1257/QĐ-VHL 09/07/2021 Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử của Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 09/07/2021
1204/QĐ-VHL 28/09/2021 Về việc giao chỉ tiêu cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/07/2021
1205/QĐ-VHL 28/06/2021 Về việc giao dự toán kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/07/2021