THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
923/QĐ-TTg 02/08/2022 Quyết định Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Thủ tướng Chính phủ 02/08/2022
1307/VHL-KHTC 24/06/2022 Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính Viện Hàn lâm KHCNVN 24/06/2022
17/VBHN-BTNMT 20/06/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường 22/06/2022
1040/QĐ-VHL 22/06/2022 Phê duyệt danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 22/06/2022
9/2022/TT-BLĐTBXH 25/05/2022 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 Bộ LĐTB&XH 14/06/2022
16/VBHN-BTNMT 09/06/2022 Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 18/2020/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/06/2022
06/2022/TT-BKHCN 31/05/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 13/06/2022
09/CT-TTg 01/06/2022 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Chính phủ 03/06/2022
78/BC-BTTTT 02/06/2022 Kết quả tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên phạm vi toàn quốc Bộ Thông tin và Truyền thông 03/06/2022
34/2022/NĐ-CP 28/05/2022 Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 Chính phủ 01/06/2022
853/QĐ-VHL 30/05/2022 Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trung tâm Thông tin - Tư liệu Viện Hàn lâm KHCNVN 01/06/2022
1048-VHL 27/05/2022 Chia sẽ dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 30/05/2022
982-VHL 23/05/2022 Mẫu Quyết định cử đi công tác nước ngoài và giới thiệu con dấu, chữ ký Viện Hàn lâm KHCNVN 23/05/2022
659 /QĐ- VHL 10/05/2022 Về việc kiện toàn tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Chính phủ số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 12/05/2022
658/QĐ-VHL 10/05/2022 Về việc thành lập tổ công tác thông tin truyền thông về chuyển đổi số Viện Hàn lâm KHCNVN 12/05/2022
2617/BTC-QLCS 21/03/2022 Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Bộ Tài chính 24/03/2022
376/QĐ-TTg 17/03/2022 Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Thủ tướng Chính phủ 17/03/2022
13/2022/TT-BTC 28/02/2022 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chỉnh phủ quy định về lệ phí trước bạ Bộ Tài chính 01/03/2022
09/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/03/2022
01/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/03/2022