THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
82/QĐ-VHL 24/01/2022 Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 24/01/2022
2297/QĐ-VHL 17/12/2021 Về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" Viện Hàn lâm KHCNVN 17/12/2021
2306/QĐ-VHL 17/12/2021 Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" Viện Hàn lâm KHCNVN 17/12/2021
1837/QĐ-VHL 05/11/2021 Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 05/11/2021
92-2021-TT-BTC 28/10/2021 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức Bộ Tài chính 04/11/2021
1257/QĐ-VHL 09/07/2021 Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử của Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 09/07/2021
759/VHL-TCCB 05/05/2021 Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 06/05/2021
486/VHL-TCCB 23/03/2021 Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức theo chỉ tiêu năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 29/03/2021
43/QĐ-VHL 12/01/2021 Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 13/01/2021
06/VHL-TCCB 05/01/2021 Hướng dẫn tuyển dụng viên chức Viện Hàn lâm KHCNVN 05/01/2021
64/QĐ-TTTL 31/12/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 31/12/2020
2354/QĐ-VHL 22/12/2020 Sáp nhập Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học vào Viện Vật lý Viện Hàn lâm KHCNVN 23/12/2020
2356/QĐ-VHL 22/12/2020 Ban hành Quy chế về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức giữ chức vụ quản lý các cấp thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 23/12/2020
2227/QĐ-VHL 15/12/2020 Về việc tặng danh hiệu Viện Hàn lâm KHCNVN 22/12/2020
06/2020/TT-BNV 02/12/2020 Thông tư ban hành Quy chế, Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Bộ Nội vụ 10/12/2020
1896/QĐ-VHL 11/11/2020 Kéo dài thời gian giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Journal of Mathematics (Tạp chí Toán học) đối với ông Hoàng Xuân Phú từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2020
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ 22/09/2020
181-TB-TTTL 03/08/2020 Phân công công tác Ban lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 03/08/2020
1016/QĐ-VHL 25/06/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu. Viện Hàn lâm KHCNVN 26/06/2020
550/QĐ-VHL 17/04/2020 Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Trung tâm TTTL giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 22/04/2020