THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
12/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
13/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế Thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
14/QĐ-VHL 01/01/2023 Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 27/01/2023
2230/QĐ-VHL 16/12/2022 Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 16/12/2022
2229/QĐ-VHL 16/12/2022 Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân là lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 16/12/2022
1340-QĐ-VHL 11/08/2022 Phê duyệt danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghê, công việc đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Viện Hàn lâm KHCNVN 16/08/2022
1662/VHL-TCCB 16/08/2022 Thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập Viện Hàn lâm KHCNVN 16/08/2022
840/QĐ-VHL 30/05/2022 Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Trung tâm Thông tin - Tư liệu giai đoạn 2021 - 2026 và quy hoạch giai đoạn 2026 - 2031 Viện Hàn lâm KHCNVN 30/05/2022
353/QĐ-VHL 17/03/2022 Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Trung tâm Thông tin - Tư liệu giai đoạn 2021-2026 Viện Hàn lâm KHCNVN 18/03/2022
428-VHL-TCCB 09/03/2022 Nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức theo chỉ tiêu năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 09/03/2022
82/QĐ-VHL 24/01/2022 Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 24/01/2022
2297/QĐ-VHL 17/12/2021 Về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" Viện Hàn lâm KHCNVN 17/12/2021
2306/QĐ-VHL 17/12/2021 Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" Viện Hàn lâm KHCNVN 17/12/2021
1837/QĐ-VHL 05/11/2021 Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 05/11/2021
92-2021-TT-BTC 28/10/2021 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức Bộ Tài chính 04/11/2021
1257/QĐ-VHL 09/07/2021 Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử của Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 09/07/2021
759/VHL-TCCB 05/05/2021 Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 06/05/2021
486/VHL-TCCB 23/03/2021 Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức theo chỉ tiêu năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 29/03/2021
43/QĐ-VHL 12/01/2021 Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 13/01/2021
06/VHL-TCCB 05/01/2021 Hướng dẫn tuyển dụng viên chức Viện Hàn lâm KHCNVN 05/01/2021