THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1691/VHL-KHTC 14/08/2017 Công văn Xin ý kiến góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN Viện Hàn lâm KHCNVN 14/08/2017
1256/QĐ-VHL 13/07/2017 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý mã số các đề tài và nhiệm vụ thuộc kế hoạch hoạt động hàng năm của Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 14/07/2017
854/QĐ-VHL 25/06/2017 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động KHCN năm 2017 Viện Hàn lâm KHCNVN 25/06/2017
558/PTCNC 21/06/2017 Công văn đăng ký trưng bày sản phẩm KHCN tại Sàn giao dịch công nghệ Khác 23/06/2017
162/TB-HVKHCN 26/05/2017 Công văn thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN sau tiến sỹ và chủ trì nhiệm vụ KH&CN hỗ trợ sau tiến sỹ (đợt 2 năm 2017) Các đơn vị thuộc VHL 01/06/2017
03/2017/TT-BKHCN 03/04/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng NSNN Bộ Khoa học và Công nghệ 30/05/2017
884/VHL-ƯDTKCN 10/05/2017 Công văn Mời làm việc với Ủy ban Khoa học công nghệ và MT Quốc Hội và Bộ KHCN về góp ý cho dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 12/05/2017
16/CT-TTg 04/05/2017 Chỉ thị Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Thủ tướng Chính phủ 04/05/2017
682/VHL-ƯDTKCN 13/04/2017 Công văn Trưng bày sản phẩm khoa học và công nghệ của cán bộ nữ Viện Hàn lâm KHCNVN 13/04/2017
615/VHL-ƯDTKCN 05/04/2017 Công văn Góp ý cho dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 05/04/2017
485/VHL-ƯDTKCN 17/03/2017 Công văn Đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2018 Viện Hàn lâm KHCNVN 20/03/2017
461/VHL-ƯDCTKCN 14/03/2017 Công văn Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình 592 Viện Hàn lâm KHCNVN 16/03/2017
266/VHL-ƯDTKCN 20/02/2017 Công văn Đề xuất đăng ký thực hiện đề tài KHCN hợp tác với đại phương, bộ, ngành và dự án sản xuất thử nghiệm cấp VAST năm 2018 Viện Hàn lâm KHCNVN 21/02/2017
203/VHL-KHTC 10/02/2017 Công văn Xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện năm 2018 Viện Hàn lâm KHCNVN 14/02/2017
04/2015/TT-BKHCN 11/03/2015 Thông tư Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Khoa học và Công nghệ 16/11/2016
05/2014/TT-BKHCN 10/04/2014 Thông tư Ban hành Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 15/11/2016
18/2016/TT-BKHCN 01/09/2016 Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ 02/11/2016
18/2016/TT-BKHCN 01/09/2016 Văn bản mẫu Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ 02/11/2016
1926/VHL-ƯDTKCN 23/09/2016 Công văn thông báo nộp hồ sơ chương trình "Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nhà Khoa học tại Vương Quốc Anh" Viện Hàn lâm KHCNVN 23/09/2016
1468/QĐ-VHL 09/09/2016 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển KT-XH Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế Mã số KHCN/TN/16/20 (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020) Viện Hàn lâm KHCNVN 23/09/2016