THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
939/VHL-HTQT 10/05/2018 Công văn thiết lập quan hệ hợp tác với Hiệp hội quốc gia về An toàn thông tin Quốc tế của Liên bang Nga Viện Hàn lâm KHCNVN 11/05/2018
91/TTTL 07/05/2018 Công văn Triển khai nhiệm vụ HTQT cấp Viên Hàn lâm qua mạng Trung tâm TTTL 07/05/2018
504/QĐ-VHL 05/04/2018 Quyết định cho phép tổ chức hội thảo quốc tế Viện Hàn lâm KHCNVN 05/04/2018
559/VHL-HTQT 23/03/2018 Công văn Thực hiện Quyết định số 14/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Viện Hàn lâm KHCNVN 27/03/2018
450/VHL-HTQT 13/03/2018 Công văn hợp tác giữa VAST với FASO Russia và viện HLKH Nga Viện Hàn lâm KHCNVN 13/03/2018
402/VHL-HTQT 06/03/2018 Công văn Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp VAST với Quỹ NCCB Belarus giai đoạn 2019 - 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/03/2018
Không số 07/11/2017 Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Viện Thiên văn học ứng dụng Trung tâm TTTL 07/11/2017
2286/QĐ- VHL 01/11/2017 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý đoàn ra, đoàn vào của Viện Hàn lâm KH&CNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 03/11/2017
2287/QĐ-VHL 01/11/2017 Quyết định Ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị của Viện Hàn lâm KHCNVN được quyền quyết định cử cán bộ đi nước ngoài và đón khách nước ngoài vào làm việc Viện Hàn lâm KHCNVN 03/11/2017
2230/QĐ-VHL 24/10/2017 Quyết định Ban hành Quy định xây dựng và quản lý nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về KH&CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 30/10/2017
1427/VHL-VP 07/07/2017 Công văn Tăng cường công tác an ninh đối ngoại Viện Hàn lâm KHCNVN 10/07/2017
1151/VHL-HTQT 06/06/2017 Công văn Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Hàn lâm KH Ba Lan giai đoạn 2018 - 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 08/06/2017
1099/VHL-HTQT 30/05/2017 Công văn Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm kHCNVN với JSPS giai đoạn 2018 - 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 31/05/2017
865/VHL-HTQT 09/05/2017 Công văn Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với CNRS Pháp giai đoạn 2018 - 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 11/05/2017
842/VHL-HTQT 05/05/2017 Công văn Kêu gọi nộp đề xuất hợp tác đa phương với Hiệp hội hỗ trợ nghiên cứu khoa học Âu - Á Viện Hàn lâm KHCNVN 09/05/2017
802/VHL-HTQT 28/04/2017 Công văn Thông báo kêu gọi đề xuất hợp tác chung với CHLB Đức Viện Hàn lâm KHCNVN 28/04/2017
708/VHL-HTQT 17/04/2017 Công văn Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Quỹ NCCB Nga giai đoạn 2018 - 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 18/04/2017
701/VHL-HTQT 14/04/2017 Công văn Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện HLKH Hungaria (HAS) giai đoạn 2018 - 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 17/04/2017
517/QĐ-VHL 12/04/2017 Quyết định cho phép tổ chức Hội thảo quốc tế Viện Hàn lâm KHCNVN 13/04/2017
99/TTTL 11/04/2017 Công văn mời tham dự Hội thảo Việt Nam-Hàn Quốc về Thông tin KHCN Trung tâm TTTL 11/04/2017