THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1987-QĐ-VHL 12/11/2021 Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
1898/QĐ-VHL 12/11/2021 Quy định gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp trên Trục liên thông văn bản điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
1837/QĐ-VHL 05/11/2021 Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 05/11/2021
1862/QĐ-TTg 04/11/2021 Quyết định Về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam Chính phủ 05/11/2021
51/QĐ-TTTL 02/11/2021 Phê duyệt nội dung và dự toán thực hiện bổ sung năm 2021 thuộc Dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam" mã số TLT B01.02/20-21 Trung tâm TTTL 02/11/2021
1777/QĐ-VHL 28/10/2021 Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm KHCNVN 28/10/2021
1768/QĐ-VHL 27/10/2021 Ban hành Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên Cao cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 27/10/2021
1752/QĐ-VHL 25/10/2021 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đợt 3 tháng 10 năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 26/10/2021
44/QĐ-TTTL 15/10/2021 Phê duyệt kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu: Cải tạo sửa chữa phòng máy chủ thuộc Dự án Trung tâm TTTL 15/10/2021
1686/QĐ-VHL 14/10/2021 Về việc thưởng cho cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Viện Hàn lâm KHCNVN 15/10/2021
1574/QĐ-VHL 30/09/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 30/09/2021
1429/QĐ-VHL 31/08/2021 Phê duyệt kết quả nghiệm thu Dự án " Tăng cường trang thiết bị cho Thư viện số" Viện Hàn lâm KHCNVN 01/09/2021
1529/QĐ-BTC 09/08/2021 Ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN Bộ Tài chính 31/08/2021
1374/QĐ-VHL 12/08/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị và phần mềm năm 2021" thuộc Dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa, bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" Viện Hàn lâm KHCNVN 13/08/2021
1257/QĐ-VHL 09/07/2021 Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử của Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 09/07/2021
1204/QĐ-VHL 28/09/2021 Về việc giao chỉ tiêu cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/07/2021
1205/QĐ-VHL 28/06/2021 Về việc giao dự toán kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/07/2021
736/QĐ-VHL-KHTC 29/04/2021 Giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê nghành KHCN Viện Hàn lâm KHCNVN 29/06/2021
1111/QĐ-VHL 17/06/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị và phần mềm năm 2021" thuộc dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa , bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" Viện Hàn lâm KHCNVN 18/06/2021
1036/QĐ-VHL 07/06/2021 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (điều chỉnh đợt tháng 6/2021) Viện Hàn lâm KHCNVN 15/06/2021