THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
Không số 16/11/2017 Thông báo công khai dự toán Thu - Chi năm 2017 - đợt điều chỉnh tháng 11 Trung tâm TTTL 16/11/2017
10/TB-TTrTTTL 15/11/2017 Thông báo về việc thu hồi "Kết luận thanh tra" số 03/BC-TTrTTTL ngày 10/8/2017 Trung tâm TTTL 15/11/2017
286/TB-TTTL 09/11/2017 Công văn thông báo lịch nghiệm thu nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2017 Trung tâm TTTL 09/11/2017
Không số 07/11/2017 Tóm tắt nội dung họp giao ban mở rộng (06-11-2017) Trung tâm TTTL 07/11/2017
Không số 13/10/2017 Văn bản Đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017 Trung tâm TTTL 13/10/2017
Không số 04/08/2017 Tóm tắt nội dung họp giao ban mở rộng (04-08-2017) Trung tâm TTTL 04/08/2017
Không số 19/07/2017 Thông báo công khai dự toán Thu - Chi năm 2017 - đợt điều chỉnh tháng 6 Viện Hàn lâm KHCNVN 19/07/2017
166/TB-HVKHCN 01/06/2017 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 Khác 26/06/2017
176/TB-HVKHCN 08/06/2017 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017 Khác 26/06/2017
Không số 05/06/2017 Tóm tắt nội dung họp giao ban mở rộng (05-06-2017) Trung tâm TTTL 05/06/2017
162/TB-HVKHCN 26/05/2017 Công văn thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN sau tiến sỹ và chủ trì nhiệm vụ KH&CN hỗ trợ sau tiến sỹ (đợt 2 năm 2017) Các đơn vị thuộc VHL 01/06/2017
Không số 10/05/2017 Thông báo phân bổ kinh phí nhiệm vụ cơ sở năm 2017 Trung tâm TTTL 10/05/2017
Không số 08/05/2017 Tóm tắt nội dung họp giao ban mở rộng (08-05-2017) Trung tâm TTTL 08/05/2017
Không số 05/05/2017 Hướng dẫn truy cập và dùng thử CSDL sách điện tử Dawsonera Trung tâm TTTL 05/05/2017
Không số 04/05/2017 Thông báo về đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 thuộc Chương trình tây Nguyên 2016-2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 04/05/2017
02/TB-BCĐCNTT 27/03/2017 Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Nguyễn Đình Công tại cuộc họp Quý I năm 2017 Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN 05/04/2017
Không số 27/03/2017 Bảng phân công công việc của Phòng Quản lý tổng hợp 2017 Trung tâm TTTL 27/03/2017
70/TB-HVKHCN 10/03/2017 Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ sau tiến sĩ và chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ sau tiến sĩ Các đơn vị thuộc VHL 16/03/2017
50/TB-TTTL 22/02/2017 Danh sách CBCCVC thuộc diện nâng bậc lương trước hạn năm 2016 Trung tâm TTTL 22/02/2017
45/TB-TTTL 20/02/2017 Thông báo sách điện tử đã mua của NXB Elsevier Trung tâm TTTL 20/02/2017