THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1069/VHL-KHTC 08/05/2019 Công văn Khai hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài thuộc các hướng ưu tiên qua hệ thống OMS Viện Hàn lâm KHCNVN 13/05/2019
38/2019/NĐ-Cp 09/05/2019 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Chính phủ 13/05/2019
1073/VHL-KHTC 09/05/2019 Công văn Thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chấp hành quy định pháp luật về Khoa học và công nghệ năm 2018 tại Viện Hàn lâm Viện Hàn lâm KHCNVN 09/05/2019
103/NCCG-QLTH 08/05/2019 Công văn mượn chỉ tiêu biên chế Các đơn vị thuộc VHL 08/05/2019
1050/VHL-KHTC 07/05/2019 Công văn Thông báo quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Viện Hàn lâm KHCNVN 08/05/2019
1030/QĐ-VHL 06/05/2019 Quyết định Thông báo nhận hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên Viện Hàn lâm KHCNVN 07/05/2019
749/QĐ-VHL 03/05/2019 Quyết định Phê duyệt danh mục đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để xét giao trực tiếp đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện trong kế hoạch 2020 - 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/05/2019
1031/VHL-VP 06/05/2019 Công văn Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số Viện Hàn lâm KHCNVN 07/05/2019
759/QĐ-VHL 07/05/2019 Quyết định Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 06/05/2019
Không số 04/05/2019 Danh bạ điện thoại cán bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 04/05/2019
941/VHL-VP 22/04/2019 Công văn Triển khai phát hành văn bản điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 03/05/2019
31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành tổ chức Luật Tố cáo Chính phủ 03/05/2019
Không số 26/04/2019 Phiếu điều tra MIZOTECH 26/04/2019
960/VHL-KTr 23/04/2019 Công văn Tuyên truyền, phổ biến một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018 Viện Hàn lâm KHCNVN 25/04/2019
28/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định thành lập Tổ quản lý Dự án “Cải tạo, sửa chữa các khu WC nhà A11, Trung tâm Thông tin – Tư liệu” Trung tâm TTTL 19/04/2019
29/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu năm 2019 Trung tâm TTTL 19/04/2019
30/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết đinh Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu năm 2019 Trung tâm TTTL 19/04/2019
27/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2019 của Trung tâm Thông tin-Tư liệu Trung tâm TTTL 19/04/2019
877/VHL-HTQT 17/04/2019 Công văn Thời gian thực hiện bộ hồ sơ đề nghị đi công tác nước ngoài Viện Hàn lâm KHCNVN 17/04/2019
892/VHL-KHTC 17/04/2019 Công văn Công khai thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 17/04/2019