THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
58/QĐ-VPCP 21/01/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020. 31/01/2020
2441-QĐ-VHL 20/12/2019 Quyết định nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019. Viện Hàn lâm KHCNVN 22/01/2020
1610/QĐ-VHL 31/12/2019 Quyết định ban hành quy định về sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Hàn lâm KHCNVN 17/01/2020
2612/QĐ-VHL 31/12/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Viện Hàn lâm KH&CNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 17/01/2020
09/2020/NĐ-CP 13/01/2020 Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ Chính phủ 15/01/2020
19/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành KHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 15/01/2020
24/qĐ-BTP 06/01/2020 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2019. Bộ Tư pháp 13/01/2020
2606/QĐ-VHL 31/12/2019 Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 09/01/2020
01/CT-VHL 09/01/2020 Chỉ thị Công tác quốc phòng, quân sự 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 09/01/2020
2264/Qđ-VHL 13/12/2019 Quyết định phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu KH&CN tại Viện Hàn lâm KHCNVN mã số TLTB01.02/02-21 Viện Hàn lâm KHCNVN 09/01/2020
01/2020/QĐ-TTg 03/01/2020 Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thủ tướng Chính phủ 07/01/2020
11/VP 06/01/2020 Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/01/2020
05/2020/NĐ-CP 03/01/2020 Ban hành Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản QPPL do Chính phủ ban hành Chính phủ 07/01/2020
04/2020/NĐ-CP 03/01/2020 Nghị định Ban hành NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; NĐ 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y. Chính phủ 07/01/2020
3952/QĐ-BCT 31/12/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019 Chưa xác định cơ quan 07/01/2020
119/NQ-CP 31/12/2019 Nghị quyết của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp Chính phủ 07/01/2020
4791/BTTTT-CATTT 31/12/2019 Đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông 07/01/2020
2605/QĐ-VHL 31/12/2019 Ban hành Kế hoạch hành động của Viện HLKHCNVN thực hiện Đề án Viện Hàn lâm KHCNVN 07/01/2020
03-BC-TTr-TTTL 06/01/2020 Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Trung tâm TTTL 06/01/2020
02-TB-TTTL 02/01/2020 Danh sách CBCCVC và NLĐ thuộc diện nâng bậc lương thường xuyen năm 2020 Trung tâm TTTL 02/01/2020