THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
1907/QĐ-VHL 12/11/2021 Điều chỉnh dự toán chi NSNN đã giao đợt 2 tháng 10 năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1908/QĐ-VHL 12/11/2021 Giao chỉ tiêu cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1691/QĐ-VHL 14/10/2021 Giao dự toán chi NSNN năm 2021 (điều chỉnh đợt 2 tháng 10/2021) Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1906/QĐ-VHL 12/11/2021 Điều chỉnh giảm chi tiêu kế hoạch đã giao đợt 2 tháng 10 năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1690/QĐ-VHL 14/10/2021 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (điều chỉnh đợt 2 tháng 10/2021) Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1896 12/11/2021 Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
1987-QĐ-VHL 12/11/2021 Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
1898/QĐ-VHL 12/11/2021 Quy định gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp trên Trục liên thông văn bản điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
14/2021/TT-BTTTT 09/11/2021 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác” Bộ Thông tin và Truyền thông 10/11/2021
34/2021/QĐ-TTg 08/11/2021 Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh Chính phủ 10/11/2021
97/2021/NĐ-CP 08/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Chính phủ 10/11/2021
1837/QĐ-VHL 05/11/2021 Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 05/11/2021
1862/QĐ-TTg 04/11/2021 Quyết định Về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam Chính phủ 05/11/2021
92-2021-TT-BTC 28/10/2021 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức Bộ Tài chính 04/11/2021
51/QĐ-TTTL 02/11/2021 Phê duyệt nội dung và dự toán thực hiện bổ sung năm 2021 thuộc Dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam" mã số TLT B01.02/20-21 Trung tâm TTTL 02/11/2021
1777/QĐ-VHL 28/10/2021 Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm KHCNVN 28/10/2021
1768/QĐ-VHL 27/10/2021 Ban hành Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên Cao cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 27/10/2021
1752/QĐ-VHL 25/10/2021 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đợt 3 tháng 10 năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 26/10/2021
78/2021/TT-BTC 17/09/2021 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ Bộ Tài chính 19/10/2021
89/2021/TT-BTC 11/10/2021 Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN Bộ Tài chính 19/10/2021