THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
617/VHL-HTQT 05/04/2017 Công văn Đề Xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Quỹ nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc (NRF) giai đoạn 2018 - 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/04/2017
348/VHL-HTQT 01/03/2017 Công văn Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Quỹ NCCB Belarus giai đoạn 2018 - 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 02/03/2017
Không số 22/02/2017 Ý định thư Letter of Intent (LOI) giữa ISI.VAST và MISOTECH Trung tâm TTTL 22/02/2017
178/VHL-HTQT 09/02/2017 Công văn Đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với FEBRAS giai đoạn 2018 - 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 09/02/2017
07/2017/NĐ-CP 25/01/2017 Nghị định Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Chính phủ 07/02/2017
Không số 11/01/2017 Bản ghi nhớ giữa Trung tâm Thông tin - Tư liệu và MISOTECH, Hàn Quốc Trung tâm TTTL 11/01/2017
2514/VHL-HTQT 12/12/2016 Công văn Cung cấp thông tin về cá nhân hoạt động KHCN và NVNONN và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KHCN tại Việt Nam trong năm 2016 Viện Hàn lâm KHCNVN 13/12/2016
2272/VHL-HTQT 04/11/2016 Công văn Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Hàn lâm khoa học Bulgaria giai đoạn 2018 - 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/11/2016
2246/VHL-HTQT 02/11/2016 Thông báo về việc gặp mặt các cựu sinh viên từng học tập, tốt nghiệp tại Nga Viện Hàn lâm KHCNVN 04/11/2016
125/CV-TTHNQT 19/09/2016 Công văn điều tra năng lực và nhu cầu hội nhập quốc tế về KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ 12/10/2016
1647/QĐ-VHL 07/10/2016 Quyết định Ban hành Quy định về sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 10/10/2016
29/2016/TT-BCA 06/07/2016 Thông tư Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam Bộ Công an 29/07/2016
04/2016/TT-BNG 30/06/2016 Thông tư Thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao 22/07/2016
03/2016/TT-BNG 30/06/2016 Thông tư Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực Bộ Ngoại giao 21/07/2016
74/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế Chính phủ 13/07/2016
960/VHL-HTQT 30/05/2016 Công văn Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với JSPS giai đoạn 2017 - 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/06/2016
733/VHL-HTQT 27/04/2016 Công văn đề xuất nhiệm vụ HTQT Cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Quỹ Nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc (NRF) giai đoạn 2017-2018 Viện Hàn lâm KHCNVN 27/04/2016
Không số 14/04/2015 Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Quốc gia Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Belarus và Trung tâm Thông tin – Tư liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trung tâm TTTL 14/04/2015
04/2015/TT-BCA 05/01/2015 Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công an 05/02/2015
227/VHL-HTQT 05/02/2015 Thưc hiện Thông tư 04/2015/TT-BCA Viện Hàn lâm KHCNVN 05/02/2015