THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
43/TB-TTTL 16/02/2017 Công văn đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN Trung tâm TTTL 16/02/2017
Không số 06/02/2017 Thông báo Công khai dự toán Thu - Chi năm 2017 Trung tâm TTTL 06/02/2017
11/TB - TTTL 11/01/2017 Công văn danh sách CBCCVC và người lao động thuộc diện nâng bậc lương thường xuyên năm 2017 Trung tâm TTTL 11/01/2017
01/TB-TTTL 03/01/2017 Công văn thông báo lịch nghiệm thu nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016 Trung tâm TTTL 03/01/2017
Không số 06/12/2016 Online Quiz - Đố vui trúng thưởng của NXB Springer Nature Trung tâm TTTL 06/12/2016
288/TB-TTTL 22/11/2016 Công văn thông báo tài liệu có tại Trung tâm TTTL Trung tâm TTTL 22/11/2016
2246/VHL-HTQT 02/11/2016 Thông báo về việc gặp mặt các cựu sinh viên từng học tập, tốt nghiệp tại Nga Viện Hàn lâm KHCNVN 04/11/2016
219/TTTL 21/09/2016 Thông báo kết quả Hội nghi giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020 của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 21/09/2016
1855/VHL-ƯDTKCN 14/09/2016 Thông báo tham gia đề xuất các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn, phê duyệt thực hiện từ năm 2017 Viện Hàn lâm KHCNVN 14/09/2016
197/TB-TTTL 01/09/2016 Công văn góp ý Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 Trung tâm TTTL 01/09/2016
Không số 09/08/2016 Bảng phân công công việc của Phòng Quản lý tổng hợp Trung tâm TTTL 09/08/2016
158/TB-TTTL 19/07/2016 Thông báo về việc thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 Trung tâm TTTL 19/07/2016
1343/VHL-VP 18/07/2016 Công văn Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng Viện Hàn lâm KHCNVN 18/07/2016
1347/VHL-TCCB 15/07/2016 Về việc thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 Viện Hàn lâm KHCNVN 18/07/2016
90/HD-HĐGDQPAN 31/05/2016 Công văn Danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 2016 Chưa xác định cơ quan 07/06/2016
04/BCĐCNTT 30/05/2016 Công văn tăng cường công tác bảo mật an toàn thông tin Viện Hàn lâm KHCNVN 01/06/2016
960/VHL-HTQT 30/05/2016 Công văn Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với JSPS giai đoạn 2017 - 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/06/2016
804/VHL-KHTC 06/05/2016 Công văn Thông báo kế hoạch duyệt quyết toán năm 2015 Viện Hàn lâm KHCNVN 10/05/2016
531/VHL-VP 30/03/2016 Công văn Tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Viện Hàn lâm KHCNVN 01/04/2016
Không số 19/02/2016 Công khai dự toán Thu -Chi năm 2016 Trung tâm TTTL 19/02/2016