THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Phiếu chi Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Phiếu nhập kho Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Phiếu thu Bộ Tài chính 01/07/2013
19/2006/QĐ-BTC 30/03/2006 Phiếu xuất kho Bộ Tài chính 01/07/2013