THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
194/KHTC 10/02/2020 Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng. Viện Hàn lâm KHCNVN 11/02/2020
74/QĐ-VSTTNSV 06/02/2020 Quyết định về việc thành lập Tổ giám sát Dự án 07/02/2020
775/VPCP-KSTT 04/02/2020 Danh mục văn bản điện tử không kèm bản giấy Văn phòng chính phủ 07/02/2020
174/QĐ-TTg 03/02/2020 Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng Chính phủ 05/02/2020
131/VHL-KHTC 04/02/2020 Rà soát, chuẩn hóa CSDL về tài sản công và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/02/2020
168/TB-BKHCN 22/01/2020 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phạm Công tác tại Hội nghị Tổng kết Tiểu ban KHTN Bộ Khoa học và Công nghệ 05/02/2020
70/QĐ-BTC 16/01/2020 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019 Bộ Tài chính 04/02/2020
78/QĐ-VHL 30/01/2020 Quyết định về việc tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Dự báo chiến lược và quản lý khoa học. Viện Hàn lâm KHCNVN 03/02/2020
58/QĐ-VPCP 21/01/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020. 31/01/2020
2441-QĐ-VHL 20/12/2019 Quyết định nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019. Viện Hàn lâm KHCNVN 22/01/2020
1610/QĐ-VHL 31/12/2019 Quyết định ban hành quy định về sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Hàn lâm KHCNVN 17/01/2020
2612/QĐ-VHL 31/12/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Viện Hàn lâm KH&CNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 17/01/2020
09/2020/NĐ-CP 13/01/2020 Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ Chính phủ 15/01/2020
19/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành KHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 15/01/2020
24/qĐ-BTP 06/01/2020 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2019. Bộ Tư pháp 13/01/2020
4791/BTTTT-CATTT 31/12/2019 Đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông 07/01/2020
03-BC-TTr-TTTL 06/01/2020 Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Trung tâm TTTL 06/01/2020
1821/QĐ-TTg 17/12/2019 Quyết định về Ngày truyền thống khí tượng thủy văn Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 18/12/2019
94/2019/NĐ-CP 13/12/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác Chính phủ 17/12/2019
07/2019/TT-BTP 25/11/2019 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Bộ Tư pháp 12/12/2019