THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
38/GM-TTTL 18/02/2016 Giấy mời tham dự Tọa đàm về sự kiện phát hiện thấy Sóng hấp dẫn Trung tâm TTTL 18/02/2016
Không số 29/01/2016 Phát động Phong trào thi đua năm 2016 Trung tâm TTTL 29/01/2016
17/GM-TTTL 18/01/2016 Giấy mời Trung tâm TTTL 18/01/2016
09/TB-TTTL 11/01/2016 Công văn Thông báo bổ sung hồ sơ CBCCVC 2015 Trung tâm TTTL 11/01/2016
10/TB-TTTL 11/01/2016 Công văn thông báo lịch nghiệm thu nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2015 Trung tâm TTTL 11/01/2016
05/TB-TTTL 06/01/2016 Công văn thông báo danh sách CBCCVC và người lao động thuộc diện nâng bậc lương thường xuyên và trước hạn năm 2015 Trung tâm TTTL 06/01/2016
2575/VHL-KTr 21/12/2015 Công văn Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Viện Hàn lâm KHCNVN 23/12/2015
2594/VHL-VP 22/12/2015 Công văn Thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/12/2015
2547/VHL-TCCB 17/12/2015 Công văn thông báo kết quả thi đua, khen thưởng năm 2015 Viện Hàn lâm KHCNVN 21/12/2015
Không số 01/12/2015 Thông báo Khai thác tìm hiểu nguồn tài nguyên Springer tại VAST trúng thưởng từ Nhà xuất bản Trung tâm TTTL 01/12/2015
2269/VHL-KHTC 12/11/2015 Công văn Quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng NSNN Viện Hàn lâm KHCNVN 13/11/2015
2261/VHL-TCCB 11/11/2015 Công văn Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước năm 2015 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2015
2189/VHL-KHTC 04/11/2015 Công văn Kế hoạch thu, chi NSNN năm 2016 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/11/2015
2149/VHL-KHTC 30/10/2015 Công văn báo cáo tổng kết công tác 2015 và kế hoạch 2016 Viện Hàn lâm KHCNVN 02/11/2015
214/TTTL 29/09/2015 Công văn thông báo của Trung tâm TTTL về việc sử dụng tạp chí NXB KHTN&CN trong Thư viện số Trung tâm TTTL 29/09/2015
Không số 30/06/2015 Thông báo Quyết toán chi ngân sách nhà nước 2014 Trung tâm TTTL 30/06/2015
1255/VHL-TCCB 29/06/2015 Công văn Thực hiện chính sách tinh giảm biên chế 6 tháng cuối năm 2015 Viện Hàn lâm KHCNVN 30/06/2015
21/QĐ-TTTL 06/05/2015 Quyết đinh về việc Thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung tâm TTTL 06/05/2015
Không số 14/04/2015 Hội nghị Khoa học về công nghệ sinh học - Thông báo lần thứ nhất Viện Hàn lâm KHCNVN 16/04/2015
600/KHTC 31/03/2015 Thông báo công khai phân bổ dự toán chi ngân sách 2015 Viện Hàn lâm KHCNVN 02/04/2015