THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
2494 23/12/2019 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập khác Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2697 20/12/2019 Kết quả tuyển chọn nhiệm vụ HTQT với JSPS giai đoạn 2020-2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/12/2019
83/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng giấy khen cấp cơ sở cho cá nhân năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
84/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
85/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
86/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng giấy khen cấp cơ sở cho tập thể năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
87/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng Danh hiệu động tiên tiến năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
1821/QĐ-TTg 17/12/2019 Quyết định về Ngày truyền thống khí tượng thủy văn Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 18/12/2019
94/2019/NĐ-CP 13/12/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác Chính phủ 17/12/2019
2246 13/12/2019 Quyết định về việc tặng danh hiệu Viện Hàn lâm KHCNVN 17/12/2019
2639/VHL-TCCB 13/12/2019 Công văn Thông báo kết quả thi đua khen thưởng năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 16/12/2019
07/2019/TT-BTP 25/11/2019 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Bộ Tư pháp 12/12/2019
2600 10/12/2019 Công văn hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ. Viện Hàn lâm KHCNVN 10/12/2019
2580 06/12/2019 Công văn giao nộp kết quả đã đạt được của đề tài không hoàn thành sau phiên họp cuả Hội đồng tư vấn. Viện Hàn lâm KHCNVN 09/12/2019
21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019 Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Bộ Giáo dục và Đào tạo 05/12/2019
2073 29/11/2019 Công khai dự toán ngân sách năm 2019 (đợt điều chỉnh kinh phí tháng 10 năm 2019) Viện Hàn lâm KHCNVN 29/11/2019
2043/QĐ-VHL 25/11/2019 Quyết định phê duyệt bổ sung hạng mục thuộc Dự án Cải tạo sửa chữa các khu vệ sinh nhà A11, Trung tâm TTTL Viện Hàn lâm KHCNVN 25/11/2019
241/TB-TTTL 25/11/2019 Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng TĐ-KT năm 2019 Trung tâm TTTL 25/11/2019
2492/VHL-TCCB 22/11/2019 Công văn Danh sách lãnh đạo cấp phòng Viện Hàn lâm KHCNVN 25/11/2019
1961/QĐ-VHL 14/11/2019 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 15/11/2019