THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
60/QĐ-BTTTT 20/01/2021 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông 22/01/2021
43/QĐ-VHL 12/01/2021 Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 13/01/2021
2606/QĐ-VHL 31/12/2020 Phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 11/01/2021
2607/QĐ-VHL 31/12/2020 Về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 tạo nguồn cải cách tiền lương Viện Hàn lâm KHCNVN 11/01/2021
2611/QĐ-VHL 31/12/2020 Phê duyệt kinh phí hỗ trợ bảo vệ luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, hỗ trợ các hoạt động thường xuyên khác năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 11/01/2021
2612/QĐ-VHL 31/12/2020 Phê duyệt kinh phí các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 11/01/2021
06/VHL-TCCB 05/01/2021 Hướng dẫn tuyển dụng viên chức Viện Hàn lâm KHCNVN 05/01/2021
64/QĐ-TTTL 31/12/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 31/12/2020
2354/QĐ-VHL 22/12/2020 Sáp nhập Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học vào Viện Vật lý Viện Hàn lâm KHCNVN 23/12/2020
2356/QĐ-VHL 22/12/2020 Ban hành Quy chế về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức giữ chức vụ quản lý các cấp thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 23/12/2020
2227/QĐ-VHL 15/12/2020 Về việc tặng danh hiệu Viện Hàn lâm KHCNVN 22/12/2020
62/QĐ-TTTL 22/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ mua tạp chí KHCN ngoại văn và các nhiệm vụ hỗ trợ năm 2020 của TTTTTL Trung tâm TTTL 22/12/2020
06/2020/TT-BNV 02/12/2020 Thông tư ban hành Quy chế, Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Bộ Nội vụ 10/12/2020
1986-QĐ-VHL 27/11/2020 Phê duyệt nhiệm vụ Xây dựng bảng lịch Việt Nam giai đoạn 2031-2100 Viện Hàn lâm KHCNVN 02/12/2020
1896/QĐ-VHL 11/11/2020 Kéo dài thời gian giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Journal of Mathematics (Tạp chí Toán học) đối với ông Hoàng Xuân Phú từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2020
2236/VHL-TCCB 12/11/2020 Thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BKHĐT ngày 30/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2020
2235/VHL-TCCB 12/11/2020 Thực hiện Quyết định số 1765/QĐ-TTg ngày 09/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2020
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ 22/09/2020
40/QĐ-TTTL 25/08/2020 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Bảo trì phần mềm Thư việnđiện tử năm 2020 Trung tâm TTTL 25/08/2020
1605/VHL-KHTC 24/08/2020 Thực hiện Công văn số 9488/BTC-HCSN của Bộ Tài chính Viện Hàn lâm KHCNVN 24/08/2020