THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
Không số 27/02/2015 Công khai chi hoạt động bộ máy năm 2014 và dự toán 2015 Trung tâm TTTL 27/02/2015
753/BNV-TCBC 09/02/2015 Công văn bổ sung số lượng người làm việc năm 2014 của Viện HLKHCNVN Bộ Nội vụ 26/02/2015
186/QĐ-VHL 14/02/2015 Quyêt định Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị khoa học nhân dịp Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN (1975 - 2015) Viện Hàn lâm KHCNVN 26/02/2015
292/KH-VHL 14/02/2015 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN (1975 - 2015) Viện Hàn lâm KHCNVN 26/02/2015
277/VHL-ƯDTKCN 12/02/2015 Công văn Đăng ký hồ sơ dự án đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp (lần 1) Viện Hàn lâm KHCNVN 25/02/2015
285/VHL-ƯDTKCN 13/02/2015 Công văn Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Bắc năm 2016 Viện Hàn lâm KHCNVN 25/02/2015
284/VHL-ƯDTKCN 13/02/2015 Công văn Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016 của tỉnh Hải Dương Viện Hàn lâm KHCNVN 25/02/2015
197/TB-TTTL 25/10/2013 Thông báo Về việc cập nhật thông tin Người sử dụng Thư viện số, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trung tâm TTTL 25/10/2013
160/TB-TTTL 26/08/2013 Công văn thông báo sử dụng E-mail@isi.vast.vn Trung tâm TTTL 26/08/2013