THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ 22/09/2020
1016/QĐ-VHL 25/06/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu. Viện Hàn lâm KHCNVN 26/06/2020
550/QĐ-VHL 17/04/2020 Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Trung tâm TTTL giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 22/04/2020
286-VHL-TCCB 24/02/2020 Xét đặc cách bổ nhiệm hạng I, II đối với chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác năm 2020. Viện Hàn lâm KHCNVN 24/02/2020
216/QĐ-TTg 07/02/2020 QĐ về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Thủ tướng Chính phủ 11/02/2020
2606/QĐ-VHL 31/12/2019 Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 09/01/2020
01/CT-VHL 09/01/2020 Chỉ thị Công tác quốc phòng, quân sự 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 09/01/2020
2528/QĐ-VHL 25/12/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm KH&CNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 27/12/2019
2059/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2056/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kế hoạch - Tài chính Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2061/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2063/QĐ-VHL 27/11/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Hợp tác quốc tế Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2064/QĐ-VHL 27/11/2019 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2065/QĐ-VHL 27/11/2019 Ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2062/QĐ-VHL 27/11/2019 Ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2497/QĐ-VHL 23/12/2019 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2496/QĐ-VHL 23/12/2019 Quyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học ngành thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2495/QĐ-VHL 23/12/2019 Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tạp chí KH thuộc Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2493/QĐ-VHL 23/12/2019 Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019
2494 23/12/2019 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập khác Viện Hàn lâm KHCNVN 25/12/2019