THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019 Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Bộ Giáo dục và Đào tạo 05/12/2019
11/2019/TT-BNV 01/09/2019 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ Nội vụ 01/10/2019
89/QĐ-TTg 18/01/2019 Quyết định Phê duyệt đề án nâng cáo năng lực đội ngũ giảng viên,cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 Thủ tướng Chính phủ 24/01/2019
37/2018/QĐ-TTg 31/08/2018 Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Thủ tướng Chính phủ 17/09/2018
167/HĐBT 26/09/1982 Quyết định số 167-HĐBT, ngày 26-9-1982 về ngày Nhà giáo Việt Nam Chính phủ 20/11/2017
2007/VHL-KHTC 28/09/2017 Công văn Thông tư 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính Viện Hàn lâm KHCNVN 02/10/2017
1971/VHL-TCCB 25/09/2017 Công văn Cử cán bộ đi nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc Viện Hàn lâm KHCNVN 26/09/2017
1975/VHL-TCCB 25/09/2017 Công văn Cử nữ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Viện Hàn lâm KHCNVN 26/09/2017
166/TB-HVKHCN 01/06/2017 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 Khác 26/06/2017
176/TB-HVKHCN 08/06/2017 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2017 Khác 26/06/2017
1293/VHL-VP 21/06/2017 Công văn Phối hợp và hợp tác giữa Học viện Khoa học và công nghệ (GUST) và Đại học KH&CNHà Nội (USTH) Viện Hàn lâm KHCNVN 23/06/2017
1250/VHL-TCCB 16/06/2017 Công văn Tuyển sinh cán bộ đi nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia năm 2017 Viện Hàn lâm KHCNVN 16/06/2017
08/2017/TT-BGDĐT 04/04/2017 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Bộ Giáo dục và Đào tạo 04/04/2017
70/TB-HVKHCN 10/03/2017 Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ sau tiến sĩ và chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ sau tiến sĩ Các đơn vị thuộc VHL 16/03/2017
59/TB-HVKHCN 01/03/2017 Công văn thông báo tổ chức giảng dạy các học phần bổ sung cho NCS Viện Hàn lâm KHCNVN 01/03/2017
2244/KH-VHL 02/11/2016 Công văn Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng CP về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm KHCNVN 02/11/2016
568/HVKHCN 07/10/2016 Công văn quy định cách ghi tên, địa chỉ, Học viện KHCN trong công trình công bố liên quan đến luận án Tiên sĩ, luận văn Thạc sĩ, đề tài nghiên cứu Chưa xác định cơ quan 12/10/2016
03/CT-VHL 09/09/2016 Chỉ thị Nâng cao chất lượng, tăng cường phối hợp giữa Học viện KHCN và các Viện Nghiên cứu chuyên ngành, các đơn vị trực thuộc về hoạt động đào tạo sau đại học của Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 12/09/2016
01/CT-VHL 29/01/2016 Chỉ thị vê Công tác quốc phòng, quân sự năm 2016 Viện Hàn lâm KHCNVN 01/02/2016
2395/QĐ-TTg 25/12/2015 Quyêt định Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ 06/01/2016