THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
522/QĐ-VHL 31/03/2021 Ban hành Quy định tạm thời quản lý Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 31/03/2021
2697 20/12/2019 Kết quả tuyển chọn nhiệm vụ HTQT với JSPS giai đoạn 2020-2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/12/2019
144/TTTL 25/05/2019 Công văn báo cáo đoàn ra và báo cáo kết quả tổ chức hội thảo quốc tế Trung tâm TTTL 25/05/2019
144/TTTL 25/05/2019 Công văn báo cáo đoàn ra và báo cáo kết quả tổ chức hội thảo quốc tế Trung tâm TTTL 25/05/2019
144/TTTL 25/05/2019 Công văn báo cáo đoàn ra và báo cáo kết quả tổ chức hội thảo quốc tế Trung tâm TTTL 25/05/2019
877/VHL-HTQT 17/04/2019 Công văn Thời gian thực hiện bộ hồ sơ đề nghị đi công tác nước ngoài Viện Hàn lâm KHCNVN 17/04/2019
788/VHL-HTQT 05/04/2019 Công văn Chuẩn hóa bộ hồ sơ đề nghị đi công tác nước ngoài Viện Hàn lâm KHCNVN 08/04/2019
609/VHL-HTQT 20/03/2019 Công văn quản lý hộ chiếu công vụ Viện Hàn lâm KHCNVN 21/03/2019
23/QĐ-VHL 07/01/2019 Quyết định phê duyệt Kế hoạch đoàn ra năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 10/01/2019
2457/VHL-HTQT 20/11/2018 Công văn Báo cáo đoàn ra năm 2018 và xây dựng kế hoạch đoàn ra 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 21/11/2018
1680/VHL-HTQT 13/08/2018 Nộp đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Viện HLKH QG Belarus giai đoạn 2019 - 2020 qua hệ thống OMS Viện Hàn lâm KHCNVN 13/08/2018
1611/VHL- HTQT; 1612/VHL- HTQT 01/08/2018 Công văn Triển khai thực hiện đăng ký nhiệm vụ và hợp tác quốc tế song phương với Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus Viện Hàn lâm KHCNVN 03/08/2018
1570/VHL- HTQT 26/07/2018 Công văn Thủ tục xin cấp thị thực cho khách nước ngoài Viện Hàn lâm KHCNVN 31/07/2018
1376/VHL-HTQT 03/07/2018 Công văn Tạm dừng triển khai thực hiện đăng ký nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương với Phân viện Siberi-Viện Hàn lâm KH Nga Viện Hàn lâm KHCNVN 09/07/2018
1136/VHL-KHTC 06/06/2018 Công văn Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KHCN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao CN nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019 Viện Hàn lâm KHCNVN 08/06/2018
1132/VHL-HTQT 06/06/2018 Công văn triển khai thực hiện đăng ký nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm qua mạng Viện Hàn lâm KHCNVN 06/06/2018
1102/VHL-HTQT 31/05/2018 Công văn Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Hàn lâm KH Ban Lan giai đoạn 2019 - 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/06/2018
1103/VHL-HTQT 31/05/2018 Công văn Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với JSPS giai đoạn 2019 - 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/06/2018
1101/VHL-HTQT 31/05/2018 Công văn Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với CNRS giai đoạn 2019 - 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 05/06/2018
114/TTTL 25/05/2018 Công văn báo cáo đoàn vào và kết quả tổ chức hội thảo quốc tế Trung tâm TTTL 25/05/2018