THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
168/TB-BKHCN 22/01/2020 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phạm Công tác tại Hội nghị Tổng kết Tiểu ban KHTN Bộ Khoa học và Công nghệ 05/02/2020
11/VP 06/01/2020 Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/01/2020
02-TB-TTTL 02/01/2020 Danh sách CBCCVC và NLĐ thuộc diện nâng bậc lương thường xuyen năm 2020 Trung tâm TTTL 02/01/2020
210/TTTL 21/10/2019 Giấy giao việc của Giám đốc Trung tâm TTTL 21/10/2019
191/TB-TTTL 20/09/2019 Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm TTTL 20/09/2019
Không số 04/05/2019 Danh bạ điện thoại cán bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 04/05/2019
80/TB-VP 28/02/2019 Thông báo phân công công tác của Lãnh đạo Văn phòng Các đơn vị thuộc VHL 01/03/2019
410/TB-VHL 28/02/2019 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Viện Hàn lâm KHCNVN 01/03/2019
180/TB-VHL 25/01/2019 Thông báo Phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KH&CNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 28/01/2019
Không số 24/01/2019 Danh sách IP tĩnh của các đơn vị đăng ký truy cập trực tiếp các NXB và Thư viện số Trung tâm TTTL 24/01/2019
271/TB-TTTL 04/12/2018 Công văn thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng TĐ-KT năm 2018 Trung tâm TTTL 04/12/2018
246/TTTL 16/11/2018 Công văn thông báo lịch nghiệm thu nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2018 Trung tâm TTTL 16/11/2018
234/TB-TTTL 24/10/2018 Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tăng cường trang thiết bị cho Thư viện số thuộc Dự án “Tăng cường trang thiết bị cho Thư viện số” Trung tâm TTTL 24/10/2018
2157/TB-VHL 15/10/2018 Thông báo Phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 15/10/2018
180/TB-TTTL 24/08/2018 Công văn Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu ScienceDirect Freedom Collection năm 2018 thuộc Dự án “Mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn giai đoạn 2017-2019” Trung tâm TTTL 24/08/2018
Không số 02/05/2018 Thông báo Dùng thử CSDL tạp chí thuộc lĩnh vực Sinh học và Vi sinh học Trung tâm TTTL 02/05/2018
Không số 23/04/2018 Chương trình Hội thảo Hệ thống phân tích thông tin tri thức (23/4/2018) Trung tâm TTTL 23/04/2018
Không số 18/03/2018 Thông báo Thông kê sử dụng điện các phòng năm 2017 Trung tâm TTTL 18/03/2018
Không số 26/02/2018 Thông báo công khai dự toán Thu - Chi năm 2018 Trung tâm TTTL 26/02/2018
Không số 16/11/2017 Thông báo công khai dự toán Thu - Chi năm 2017 - đợt điều chỉnh tháng 11 Trung tâm TTTL 16/11/2017