THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
34/2021/QĐ-TTg 08/11/2021 Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh Chính phủ 10/11/2021
168/TB-BKHCN 22/01/2020 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phạm Công tác tại Hội nghị Tổng kết Tiểu ban KHTN Bộ Khoa học và Công nghệ 05/02/2020
11/VP 06/01/2020 Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Viện Hàn lâm KHCNVN 07/01/2020
02-TB-TTTL 02/01/2020 Danh sách CBCCVC và NLĐ thuộc diện nâng bậc lương thường xuyen năm 2020 Trung tâm TTTL 02/01/2020
210/TTTL 21/10/2019 Giấy giao việc của Giám đốc Trung tâm TTTL 21/10/2019
191/TB-TTTL 20/09/2019 Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm TTTL 20/09/2019
Không số 04/05/2019 Danh bạ điện thoại cán bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 04/05/2019
80/TB-VP 28/02/2019 Thông báo phân công công tác của Lãnh đạo Văn phòng Các đơn vị thuộc VHL 01/03/2019
410/TB-VHL 28/02/2019 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Viện Hàn lâm KHCNVN 01/03/2019
180/TB-VHL 25/01/2019 Thông báo Phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KH&CNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 28/01/2019
Không số 24/01/2019 Danh sách IP tĩnh của các đơn vị đăng ký truy cập trực tiếp các NXB và Thư viện số Trung tâm TTTL 24/01/2019
271/TB-TTTL 04/12/2018 Công văn thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng TĐ-KT năm 2018 Trung tâm TTTL 04/12/2018
246/TTTL 16/11/2018 Công văn thông báo lịch nghiệm thu nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2018 Trung tâm TTTL 16/11/2018
234/TB-TTTL 24/10/2018 Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tăng cường trang thiết bị cho Thư viện số thuộc Dự án “Tăng cường trang thiết bị cho Thư viện số” Trung tâm TTTL 24/10/2018
2157/TB-VHL 15/10/2018 Thông báo Phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 15/10/2018
180/TB-TTTL 24/08/2018 Công văn Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu ScienceDirect Freedom Collection năm 2018 thuộc Dự án “Mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn giai đoạn 2017-2019” Trung tâm TTTL 24/08/2018
Không số 02/05/2018 Thông báo Dùng thử CSDL tạp chí thuộc lĩnh vực Sinh học và Vi sinh học Trung tâm TTTL 02/05/2018
Không số 23/04/2018 Chương trình Hội thảo Hệ thống phân tích thông tin tri thức (23/4/2018) Trung tâm TTTL 23/04/2018
Không số 18/03/2018 Thông báo Thông kê sử dụng điện các phòng năm 2017 Trung tâm TTTL 18/03/2018
Không số 26/02/2018 Thông báo công khai dự toán Thu - Chi năm 2018 Trung tâm TTTL 26/02/2018