THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
Không số 22/02/2019 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 Trung tâm TTTL 22/02/2019
Không số 22/02/2019 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 Trung tâm TTTL 22/02/2019
Không số 15/10/2018 Mẫu lập dự toán kinh phí nhiệm vụ, đề tài KHCN (file excel) Trung tâm TTTL 15/10/2018
Không số 17/05/2018 Mẫu đề xuất nhiệm vụ cơ sở Trung tâm TTTL 17/05/2018
Không số 20/11/2017 Mẫu Lý lịch khoa học chuyên gia KHCN Viện Hàn lâm KHCNVN 24/11/2017
Không số 09/11/2016 Mẫu Phiếu đánh giá và phân loại viên chức, công chức Trung tâm TTTL 09/11/2016
18/2016/TT-BKHCN 01/09/2016 Văn bản mẫu Thông tư hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ 02/11/2016
Không số 01/01/1970 Mẫu Sơ yếu lý lịch 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung Ương Trung ương Đảng 05/05/2016
2186/VHL-KHTC 04/11/2015 Công văn Triển khai ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 05/11/2015
Không số 12/05/2015 Bản mẫu Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Trung tâm TTTL 12/05/2015
2076/QĐ-VHL 31/12/2014 Phụ lục Các mẫu ban hành kèm theo Quy định về quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học tại Viện Hàn lâm KHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 04/03/2015
1499/QĐ-VHL 01/10/2014 Văn bản mẫu Quyết định Ban hành Quy định quản lý các đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ khoa học trẻ Viện Hàn lâm KHCNVN 13/10/2014
1496/QĐ-VHL 01/10/2014 Văn bản mẫu Quyết định Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án KHCN do Viện Hàn lâm KHCNVN được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu Viện Hàn lâm KHCNVN 09/10/2014
1061/QĐ-VHL 21/07/2014 Các biểu mẫu kèm theo Quyết định Ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm Viện Hàn lâm KHCNVN 20/08/2014
14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014 Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11-06-2014 quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 10/07/2014
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra Chính phủ 31/10/2013
197/TB-TTTL 25/10/2013 Mẫu đăng ký tài khoản truy cập Thư viện số của Viện Hàn lâm KHCNVN Trung tâm TTTL 25/10/2013
197/TB-TTTL 25/10/2013 Mẫu đăng ký tài khoản truy cập Thư viện số của Viện Hàn lâm KHCNVN Trung tâm TTTL 25/10/2013
06/2007/QĐ-BNV 18/06/2007 Các biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức Bộ Nội vụ 01/07/2013
02/2008/QĐ-BNV 06/10/2008 Các mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức Bộ Nội vụ 01/07/2013