THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
2277/VHL-KHTC 22/11/2021 Thông báo định mức hỗ trợ NCVCC năm 2022 Viện Hàn lâm KHCNVN 23/11/2021
2276/VHL-KH 22/11/2021 Triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 23/11/2021
1907/QĐ-VHL 12/11/2021 Điều chỉnh dự toán chi NSNN đã giao đợt 2 tháng 10 năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1908/QĐ-VHL 12/11/2021 Giao chỉ tiêu cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1691/QĐ-VHL 14/10/2021 Giao dự toán chi NSNN năm 2021 (điều chỉnh đợt 2 tháng 10/2021) Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1906/QĐ-VHL 12/11/2021 Điều chỉnh giảm chi tiêu kế hoạch đã giao đợt 2 tháng 10 năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1690/QĐ-VHL 14/10/2021 Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (điều chỉnh đợt 2 tháng 10/2021) Viện Hàn lâm KHCNVN 17/11/2021
1896 12/11/2021 Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
1987-QĐ-VHL 12/11/2021 Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
1898/QĐ-VHL 12/11/2021 Quy định gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp trên Trục liên thông văn bản điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 12/11/2021
1837/QĐ-VHL 05/11/2021 Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ Chính quyền điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm KHCNVN 05/11/2021
1777/QĐ-VHL 28/10/2021 Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm KHCNVN 28/10/2021
1768/QĐ-VHL 27/10/2021 Ban hành Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên Cao cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 27/10/2021
1752/QĐ-VHL 25/10/2021 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đợt 3 tháng 10 năm 2021 Viện Hàn lâm KHCNVN 26/10/2021
1686/QĐ-VHL 14/10/2021 Về việc thưởng cho cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Viện Hàn lâm KHCNVN 15/10/2021
1574/QĐ-VHL 30/09/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 30/09/2021
1516/QĐ-VHL 24/09/2021 Ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 Viện Hàn lâm KHCNVN 24/09/2021
1429/QĐ-VHL 31/08/2021 Phê duyệt kết quả nghiệm thu Dự án " Tăng cường trang thiết bị cho Thư viện số" Viện Hàn lâm KHCNVN 01/09/2021
1374/QĐ-VHL 12/08/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị và phần mềm năm 2021" thuộc Dự án "Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, khai thác thông tin nghiên cứu KHCN trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuẩn hóa, bảo quản khai thác dữ liệu đầu ra nghiên cứu số của mạng thư viện" Viện Hàn lâm KHCNVN 13/08/2021
1257/QĐ-VHL 09/07/2021 Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/ chính quyền điện tử của Viện HLKHCNVN Viện Hàn lâm KHCNVN 09/07/2021