THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
174/GCN-TTTL 09/12/2121 Phân lập vi khuẩn nội sinh rễ lúa ở miềm Bắc Việt Nam có khả năng kích thích sinh trưởng và kiểm soát bệnh bạc lá Trung tâm TTTL 09/12/2121
22/QĐ-TTTL 26/04/2022 Phê duyệt nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2022 của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 26/04/2022
196/GCN-TTTL 31/12/2021 Đánh giá kết quả thực hiện chương trình Tây Nguyên 2016-2020 và tổng hợp giai đoạn 2011-2020 Trung tâm TTTL 31/12/2021
197/GCN-TTTL 31/12/2021 Nâng cấp trục liên thông văn bản để gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp và triển khai bộ thư viện ký số tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trung tâm TTTL 31/12/2021
198/GCN-TTTL 31/12/2021 Nghiên cứu chế tạo cấu trúc cầu gai dựa trên vật liệu sắt từ-plasmonic ứng dụng trong tăng cường tín hiệu phổ Raman để phát hiện độc tố trong thực phẩm Trung tâm TTTL 31/12/2021
199/GCN-TTTL 31/12/2021 Di truyền quần thể một số loài Sâm (Panax) ở Việt Nam và Nga phục vụ công tác bảo tồn Trung tâm TTTL 31/12/2021
200/GCN-TTTL 31/12/2021 Thiết kế, mô phỏng thiết bị cầm tay định lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau ăn lá Trung tâm TTTL 31/12/2021
194/GCN-TTTL 28/12/2021 Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại học và giám định mẫu đất Trung tâm TTTL 28/12/2021
195/GCN-TTTL 28/12/2021 Xây dựng bộ sưu tập khoảng sản (kim loại, phi kim loại, năng lượng…) phần đất liền Việt nam Trung tâm TTTL 28/12/2021
193/GCN-TTTL 27/12/2021 Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết của loài Camellia sasanqua Trung tâm TTTL 27/12/2021
162/GCN-TTTL 26/12/2021 Đánh giá tầm quan trọng của mạng lưới các khu bảo tồn phục vụ mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học thực vật tại các vùng đồng bằng và miềm núi của Belarus và Việt Nam Trung tâm TTTL 26/12/2021
192/GCN-TTTL 24/12/2021 Nghiên cứu sự biến động theo mùa của một số lipid đánh dấu ở loài san hô mềm Sinularia flexibilis thu thập tại vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa Trung tâm TTTL 24/12/2021
189/GCN-TTTL 23/12/2021 Nghiên cứu vai trò của môi trường trầm tích trong hệ sinh thái vùng bãi triều châu thổ sông Hồng Trung tâm TTTL 23/12/2021
190/GCN-TTTL 23/12/2021 Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme PTP1B và α-Glucosidase của các hợp chất phân lập từ cây Ngô thù du (Tetradium ruticarpum) Trung tâm TTTL 23/12/2021
191/GCN-TTTL 23/12/2021 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng thực vật đến sự sinh trưởng, phát triển và khả năng tích lũy của chúng trong rau xanh Trung tâm TTTL 23/12/2021
185/GCN-TTTL 22/12/2021 Nghiên cứu tạo tế bào T dạng khảm mang thụ thể Anti-CDscFv h (CD28-41BB/OX40-CD3ζ) CAR-T nhắm đích tế bào ung thư máu leukemia Trung tâm TTTL 22/12/2021
186/GCN-TTTL 22/12/2021 Nghiên cứu chế tạo đế nano kim loại-giấy cho hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt nhằm ứng dụng trong phân tích an toàn vệ sinh thực phẩm Trung tâm TTTL 22/12/2021
187/GCN-TTTL 22/12/2021 Sản xuất thử nghiệm chế phẩm hỗ trợ bảo vệ gan từ cây Màn màn vàng Trung tâm TTTL 22/12/2021
188/GCN-TTTL 22/12/2021 Nghiên cứu biến động hình thái địa hình các cửa sông ven biển dưới tác động của việc nạo vét tận thu cát nhiễm mặn ở khu vực Nam Trung Bộ Trung tâm TTTL 22/12/2021
184/GCN-TTTL 21/12/2021 Phát triển phương pháp phân tích đặc tính hóa học và lập hồ sơ rau quả, thực phẩm Trung tâm TTTL 21/12/2021