THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
210/TTTL 21/10/2019 Giấy giao việc của Giám đốc Trung tâm TTTL 21/10/2019
191/TB-TTTL 20/09/2019 Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm TTTL 20/09/2019
171/TTTL 19/08/2019 Công văn xin ý kiến bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Trung tâm TTTL 19/08/2019
160/GM-TTTL 08/08/2019 Công văn mời tham dự buổi thuyết trình về Lỗ đen trong vũ trụ Trung tâm TTTL 08/08/2019
137/TTTL 24/06/2019 Công văn Giấy giao việc của Giám đốc Trung tâm TTTL 24/06/2019
124/TTTL 06/06/2019 Công văn thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chấp hành quy định pháp luật về Khoa học và công nghệ năm 2018 tại Viện Hàn lâm Trung tâm TTTL 06/06/2019
144/TTTL 25/05/2019 Công văn báo cáo đoàn ra và báo cáo kết quả tổ chức hội thảo quốc tế Trung tâm TTTL 25/05/2019
144/TTTL 25/05/2019 Công văn báo cáo đoàn ra và báo cáo kết quả tổ chức hội thảo quốc tế Trung tâm TTTL 25/05/2019
144/TTTL 25/05/2019 Công văn báo cáo đoàn ra và báo cáo kết quả tổ chức hội thảo quốc tế Trung tâm TTTL 25/05/2019
Không số 04/05/2019 Danh bạ điện thoại cán bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 04/05/2019
28/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định thành lập Tổ quản lý Dự án “Cải tạo, sửa chữa các khu WC nhà A11, Trung tâm Thông tin – Tư liệu” Trung tâm TTTL 19/04/2019
29/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu năm 2019 Trung tâm TTTL 19/04/2019
30/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết đinh Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu năm 2019 Trung tâm TTTL 19/04/2019
27/QĐ-TTTL 19/04/2019 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2019 của Trung tâm Thông tin-Tư liệu Trung tâm TTTL 19/04/2019
24/QĐ-TTTL 11/04/2019 Quyết định Thành lập Ban tổ chức Hội thảo và Triển lãm sách lần thứ 6 Trung tâm TTTL 11/04/2019
73/GM-TTTL 11/04/2019 Công văn tham dự Triển lãm sách và Hội thảo Trung tâm TTTL 11/04/2019
23/QĐ-TTTL 08/04/2019 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 08/04/2019
22/QĐ-TTTL 08/04/2019 Quyết định Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu ScienceDirect Freedom Collection” năm 2019 thuộc Dự án “Mua tạp chí KHCN ngoại văn giai đoạn 2017-2019” Trung tâm TTTL 08/04/2019
65/TB-TTTL 08/04/2019 Công văn Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quyền truy cập bộ cơ sở dữ liệu ScienceDirect Freedom Collection năm 2019 thuộc Dự án “Mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn giai đoạn 2017-2019” Trung tâm TTTL 08/04/2019
64/TB-TTTL 08/04/2019 Công văn Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua quyền truy cập 05 bộ cơ sở dữ liệu SpringerLink, ACS, AIP, APS, IOP năm 2019 thuộc Dự án “Mua tạp chí khoa học và công nghệ ngoại văn giai đoạn 2017-2019” Trung tâm TTTL 08/04/2019