THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
40/QĐ-TTTL 25/08/2020 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Bảo trì phần mềm Thư việnđiện tử năm 2020 Trung tâm TTTL 25/08/2020
39/QĐ-TTTL 18/08/2020 Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học" thuộc dự án "Tăng cường năng lực phục vụ công tác lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam" Trung tâm TTTL 18/08/2020
20/QĐ-TTTL 26/05/2020 Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu năm 2020 Trung tâm TTTL 26/05/2020
19/QĐ-TTTL 25/05/2020 Quyết định phê duyệt bảo trì phần mềm thư viện điện tử Trung tâm TTTL 25/05/2020
23/QĐ-TTTL 28/03/2020 Quyết định phê duyệt mua sắm trang thiết bị 2020 Trung tâm TTTL 28/03/2020
Không số 17/02/2020 Số liệu Lịch năm 2021 Trung tâm TTTL 17/02/2020
03-BC-TTr-TTTL 06/01/2020 Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Trung tâm TTTL 06/01/2020
02-TB-TTTL 02/01/2020 Danh sách CBCCVC và NLĐ thuộc diện nâng bậc lương thường xuyen năm 2020 Trung tâm TTTL 02/01/2020
83/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng giấy khen cấp cơ sở cho cá nhân năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
84/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
85/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
86/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng giấy khen cấp cơ sở cho tập thể năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
87/QĐ-TTTL 20/12/2019 Quyết định về việc tặng Danh hiệu động tiên tiến năm 2019 Trung tâm TTTL 20/12/2019
241/TB-TTTL 25/11/2019 Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng TĐ-KT năm 2019 Trung tâm TTTL 25/11/2019
210/TTTL 21/10/2019 Giấy giao việc của Giám đốc Trung tâm TTTL 21/10/2019
191/TB-TTTL 20/09/2019 Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm TTTL 20/09/2019
171/TTTL 19/08/2019 Công văn xin ý kiến bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Trung tâm TTTL 19/08/2019
160/GM-TTTL 08/08/2019 Công văn mời tham dự buổi thuyết trình về Lỗ đen trong vũ trụ Trung tâm TTTL 08/08/2019
137/TTTL 24/06/2019 Công văn Giấy giao việc của Giám đốc Trung tâm TTTL 24/06/2019
124/TTTL 06/06/2019 Công văn thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chấp hành quy định pháp luật về Khoa học và công nghệ năm 2018 tại Viện Hàn lâm Trung tâm TTTL 06/06/2019