THƯ VIỆN VĂN BẢN

Số ban hành Ngày ban hành Tiêu đề Cơ quan ban hành Ngày đến
174/GCN-TTTL 09/12/2121 Phân lập vi khuẩn nội sinh rễ lúa ở miềm Bắc Việt Nam có khả năng kích thích sinh trưởng và kiểm soát bệnh bạc lá Trung tâm TTTL 09/12/2121
221/KH-TTTL 13/12/2023 Kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 Trung tâm TTTL 13/12/2023
122/QĐ-TTTL 01/12/2023 Quy chế chi tiêu nội bộ Trung tâm TT - TL năm 2023 Trung tâm TTTL 01/12/2023
48/QĐ-TTTL 01/06/2023 Về việc hợp nhất Phòng Lưu trữ thông tin khoa học và Phòng Công nghệ thông tin thành Phòng Lưu trữ tư liệu khoa học và Công nghệ thông tin Trung tâm TTTL 01/06/2023
49/QĐ-TTTL 01/06/2023 Về việc hợp nhất Phòng Thông tin khoa học và Phòng Thông tin sở hữu công nghiệp thành Phòng Thông tin, truyền thông khoa học và Sở hữu công nghiệp Trung tâm TTTL 01/06/2023
50/QĐ-TTTL 01/06/2023 Về việc hợp nhất Phòng Dự báo phát triển khoa học và công nghệ và Phòng Nghiên cứu lịch thành phòng Nghiên cứu, Dự báo chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trung tâm TTTL 01/06/2023
51/QĐ-TTTL 01/06/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng trực thuộc Trung tâm TTTL 01/06/2023
22/QĐ-TTTL 26/04/2022 Phê duyệt nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2022 của Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trung tâm TTTL 26/04/2022
196/GCN-TTTL 31/12/2021 Đánh giá kết quả thực hiện chương trình Tây Nguyên 2016-2020 và tổng hợp giai đoạn 2011-2020 Trung tâm TTTL 31/12/2021
197/GCN-TTTL 31/12/2021 Nâng cấp trục liên thông văn bản để gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp và triển khai bộ thư viện ký số tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trung tâm TTTL 31/12/2021
198/GCN-TTTL 31/12/2021 Nghiên cứu chế tạo cấu trúc cầu gai dựa trên vật liệu sắt từ-plasmonic ứng dụng trong tăng cường tín hiệu phổ Raman để phát hiện độc tố trong thực phẩm Trung tâm TTTL 31/12/2021
199/GCN-TTTL 31/12/2021 Di truyền quần thể một số loài Sâm (Panax) ở Việt Nam và Nga phục vụ công tác bảo tồn Trung tâm TTTL 31/12/2021
200/GCN-TTTL 31/12/2021 Thiết kế, mô phỏng thiết bị cầm tay định lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau ăn lá Trung tâm TTTL 31/12/2021
194/GCN-TTTL 28/12/2021 Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại học và giám định mẫu đất Trung tâm TTTL 28/12/2021
195/GCN-TTTL 28/12/2021 Xây dựng bộ sưu tập khoảng sản (kim loại, phi kim loại, năng lượng…) phần đất liền Việt nam Trung tâm TTTL 28/12/2021
193/GCN-TTTL 27/12/2021 Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết của loài Camellia sasanqua Trung tâm TTTL 27/12/2021
162/GCN-TTTL 26/12/2021 Đánh giá tầm quan trọng của mạng lưới các khu bảo tồn phục vụ mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học thực vật tại các vùng đồng bằng và miềm núi của Belarus và Việt Nam Trung tâm TTTL 26/12/2021
192/GCN-TTTL 24/12/2021 Nghiên cứu sự biến động theo mùa của một số lipid đánh dấu ở loài san hô mềm Sinularia flexibilis thu thập tại vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa Trung tâm TTTL 24/12/2021
189/GCN-TTTL 23/12/2021 Nghiên cứu vai trò của môi trường trầm tích trong hệ sinh thái vùng bãi triều châu thổ sông Hồng Trung tâm TTTL 23/12/2021
190/GCN-TTTL 23/12/2021 Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme PTP1B và α-Glucosidase của các hợp chất phân lập từ cây Ngô thù du (Tetradium ruticarpum) Trung tâm TTTL 23/12/2021