THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông báo Công khai dự toán Thu - Chi năm 2017

Trích yếu nội dung:

Thông báo Công khai dự toán Thu - Chi năm 2017 của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Số ban hành: Không số
Ngày ban hành: 06/02/2017
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: Không số
Ngày đến: 06/02/2017
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download