THÔNG TIN CHI TIẾT

Phụ lục Các mẫu ban hành kèm theo Quy định về quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học tại Viện Hàn lâm KHCNVN

Trích yếu nội dung:

Phụ lục các mẫu ban hành kèm theo Quy định về quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học tại Viện Hàn lâm KHCNVN

Số ban hành: 2076/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 31/12/2014
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Văn bản mẫu
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 103
Ngày đến: 04/03/2015
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download