THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ sau tiến sĩ và chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ sau tiến sĩ

Trích yếu nội dung:

Học Viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ sau tiến sĩ và chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ sau tiến sĩ

 

Số ban hành: 70/TB-HVKHCN
Ngày ban hành: 10/03/2017
Cơ quan ban hành: Các đơn vị thuộc VHL
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ web:
Số đến: 145
Ngày đến: 16/03/2017
Tải file: