THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn Xin ý kiến góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN

Trích yếu nội dung:

Công văn Xin ý kiến góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN

Số ban hành: 1691/VHL-KHTC
Ngày ban hành: 14/08/2017
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến: 422
Ngày đến: 14/08/2017
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download