THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn Cử cán bộ đi nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc

Trích yếu nội dung:

Công văn Cử cán bộ đi nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc

Số ban hành: 1971/VHL-TCCB
Ngày ban hành: 25/09/2017
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ web:
Số đến: 493
Ngày đến: 26/09/2017
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download