THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn Cử nữ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý

Trích yếu nội dung:

Công văn Cử nữ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý

Số ban hành: 1975/VHL-TCCB
Ngày ban hành: 25/09/2017
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ web:
Số đến: 494
Ngày đến: 26/09/2017
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download