THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định Ban hành Quy định về việc Quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Trích yếu nội dung:

Quy định về việc Quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Số ban hành: 2184QĐ-VHL
Ngày ban hành: 16/10/2017
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến: 525
Ngày đến: 23/10/2017
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download