THÔNG TIN CHI TIẾT

Biên bản làm việc

Trích yếu nội dung:

Biên bản làm việc

Đoàn Thanh tra - Bộ Khoa học và Công nghệ (Theo Quyết định số 2330/QĐ-BKHCN Ngày 28/8/2017)

Số ban hành: Không số
Ngày ban hành: 15/11/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản: Chưa phân loại
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến: 567
Ngày đến: 15/11/2017
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download