THÔNG TIN CHI TIẾT

Quyết định số 167-HĐBT, ngày 26-9-1982 về ngày Nhà giáo Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167/HĐBT, ngày 26/9/1982 quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Số ban hành: 167/HĐBT
Ngày ban hành: 26/09/1982
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 20/11/2017
Tải file: