THÔNG TIN CHI TIẾT

Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020

Trích yếu nội dung:

Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020

Số ban hành: 153/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 30/01/2018
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 05/03/2018
Tải file: