THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông báo Thông kê sử dụng điện các phòng năm 2017

Trích yếu nội dung:

Thông báo Thông kê sử dụng điện các phòng năm 2017

Số ban hành: Không số
Ngày ban hành: 18/03/2018
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: Không số
Ngày đến: 18/03/2018
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download