THÔNG TIN CHI TIẾT

Chương trình Hội thảo Hệ thống phân tích thông tin tri thức (23/4/2018)

Trích yếu nội dung:

Chương trình Hội thảo Hệ thống phân tích thông tin tri thức (23/4/2018): http://isi.vast.vn/conferences/compas2018/

 

Số ban hành: Không số
Ngày ban hành: 23/04/2018
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: Không số
Ngày đến: 23/04/2018
Tải file: