THÔNG TIN CHI TIẾT

Báo cáo tư vấn Xu hướng vận động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trích yếu nội dung:

Báo cáo tư vấn Xu hướng vận động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 do Tổ công tác triển khai nhiệm vụ Chủ tịch giao do GS.TS. Nguyễn Quang Liêm làm Tổ trưởng.

Từ khóa: CMCN 4.0, CMCN4.0, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chỉ thị 16/CT-TTg, file gốc

Số ban hành: Không số
Ngày ban hành: 14/12/2017
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Báo cáo
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 17/12/2017
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download