THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KHCN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao CN nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Trích yếu nội dung:

Công văn Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KHCN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao CN nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Số ban hành: 1136/VHL-KHTC
Ngày ban hành: 06/06/2018
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Hợp tác quốc tế
Địa chỉ web:
Số đến: 238
Ngày đến: 08/06/2018
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download